Woda
SPÓŁKA

Tablica projektu

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim jest dynamicznie rozwijającym się Przedsiębiorstwem na przestrzeni ostatnich lat. Rozwój ten zawdzięczamy głównie możliwością zdobywania środków zewnętrznych na realizację inwestycji oraz sprawnemu zarządzaniu Spółką. W perspektywie finansowania 2007-2013 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. złożyło 3 wnioski o dofinansowanie w ramach środków Programu Organizacyjnego Infrastruktura i Środowisko co dało w efekcie dofinansowanie w postaci :
Łącznej kwoty kosztów całkowitych projektów: 21 535 135,07 zł
oraz
Łącznej kwoty dofinansowania : 10 684 178,69 zł

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. korzysta również z pomocy środków krajowych w postaci udzielanych preferencyjnych pożyczek przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

W ramach umowy o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim otrzymało dofinansowanie na poziomie 85% do:

- wybudowania łącznie 3,12 km kanalizacji sanitarnej

- inwestycji w źródła energii odnawialnej – wybudowano jednostkę kogeneracyjną wykorzystującą biogaz powstający na terenie oczyszczalni ścieków w Mińsku Mazowieckim. W wyniku przetwarzania biogazu wytwarza się energia cieplna oraz elektryczna, która zaspokaja znaczną część potrzeb oczyszczalni.

- modernizacji technologii oczyszczania ścieków, polegającej na przebudowie ciągu biologicznego i zwiększenie wydajności.

- modernizacji Stacji Uzdatniania Wody „Kędzierak” – dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii pompowania wody jesteśmy w stanie zapewnić lepszą jakość usług dostarczania wody oraz dotrzeć do większej ilości mieszkańców.

 Oczyszczalnia ścieków

Oczyszczalnia ścieków

 

W dniu 14.07.2015r. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim podpisało umowę pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na inwestycję” Budowy Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Mireckiego w Mińsku Mazowieckim” na kwotę 6.200.000,00 zł .

SPÓŁKA
USŁUGI
KONTAKT
DLA PRACOWNIKA
DLA KLIENTA
WODA
KANALIZACJA
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim   -  polityka prywatności »
Do góry