Kanalizacja
KANALIZACJA

KANALIZACJA

Równolegle z systemem wodociągowym pracuje w mieście system kanalizacji sanitarnej. Jest to kanalizacja rozdzielcza, ogólnospławna. Ścieki sanitarne oczyszczane są w mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków znajdującej się w Kędzieraku. Oczyszczalnia posiada przepustowość ponad 10 tys. m3/dobę. Ścieki odprowadzane są od odbiorców do oczyszczalni za pomocą:

  • kolektora o długości 12,8 km,
  • sieci rozdzielczej o długości 65,7 km.

W mieście funkcjonuje również sieć kanalizacji deszczowej - służy ona odwadnianiu dróg oraz przyległych terenów, zwłaszcza budownictwa wysokiego.

SPÓŁKA
USŁUGI
KONTAKT
DLA PRACOWNIKA
DLA KLIENTA
WODA
KANALIZACJA
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim   -  polityka prywatności »
Do góry