W trosce
o mieszkańców
i środowisko

Masz awarię dzwoń - tel. 994

KONTAKT

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
ul.  Józefa Mireckiego 20,
05-300 Mińsk Mazowiecki

godziny otwarcia 7.00 - 15.00

tel. 25 758 58 60
e-mail: biuro@pwikminsk.pl

NIP 822-000-37-89

 

Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o.

przyjmuje interesantów w sprawach:

wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych,

w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w Biurze Obsługi Klienta w siedzibie Spółki w godzinach 14:30-15:30

po uprzednim telefonicznym zapisaniu się w Sekretariacie Spółki pod nr tel. 25 758 58 60 wew. 200

 

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych

Pani Małgorzata Majówka – Dąbrowska

iod@pwikminsk.pl 

 

Laboratorium:

tel. 25 759-39-36

 

Oczyszczalnia:

tel. 25 759-39-19

e-mail: oczyszczalnia@pwikminsk.pl

 

Kasa Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

Czynna jest w

Poniedziałek, Środa, Piątek

W godzinach 11.00-13.00

 

Należności za usługi Spółki należy wpłacać na indywidualne konto nabywcy,

które widnieje na fakturze

lub na podstawowy rachunek bankowy Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. o numerze:

21 1240 2702 1111 0000 3037 4766

(w tytule zapłaty podając numer faktury albo numer nabywcy).

 

Identyfikacja numeru konta bankowego

W odpowiedzi na zapytania naszych klientów informujemy, że konto bankowe prezentowane zarówno na stronie BIP jak i na fakturach wystawianych przez naszych pracowników tj. odczytywaczy wodomierzy są prawidłowe.
Numer konta bankowego zamieszczony na stronie BIP jest numerem konta podstawowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o.. Natomiast numer konta jaki widnieje na fakturach otrzymywanych przez klientów indywidualnych tj. osób fizycznych jest numerem bezpośrednim klienta, na którego wystawiono fakturę. Ostatnie pięć cyfr takiego konta to identyfikator klienta, który jest niezbędny do rozliczeń tzw. masowych płatności. Jest to narzędzie bankowe, za pomocą którego automatycznie rozliczane są należności z zapłatą dokonywaną przez odbiorcę naszych usług (zaopatrzenie w wodę, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków).
Takie nowoczesne rozwiązania znacznie ułatwiają i przyspieszają pracę jednocześnie obniżając koszty. Są one stosowane w firmach świadczących usługi dla dużej ilości odbiorców.

 

SPÓŁKA
USŁUGI
KONTAKT
DLA PRACOWNIKA
DLA KLIENTA
WODA
KANALIZACJA
PRZETARGI
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim   -  polityka prywatności »
Do góry