W trosce
o mieszkańców
i środowisko

2013/06/03

Zmiana umów na usługi świadczone przez PWiK

Szanowni Państwo,

Mając na uwadze wysoką jakość usług, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. przygotowało zmianę Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, który został przyjęty Uchwałą Rady Miasta Nr XXX/300/13 w dniu 27.05.2013 roku.

Jednocześnie informuję, że PWiK Sp. z o.o. w miesiącu czerwcu i lipcu 2013 roku przystąpi do aktualizacji Umów o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków zawartych z mieszkańcami Mińska Mazowieckiego poprzez wymianę umów.

Działania te mają na celu ochronę interesów Klienta, jak również dostosowanie Umów do wymogów aktualnie obowiązujących aktów prawnych i zapewnienie czytelności wzajemnych zobowiązań.

Zawarte w Regulaminie i Umowie aktualizacje nie wpłyną na zmianę ceny usług,
a jedynie usprawnią świadczenia w zakresie obsługi Klienta.

Wszyscy Klienci otrzymają 2 egzemplarze Umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków wraz z kopią Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz pismem przewodnim określającym dalsze postępowanie. Zapraszamy do współpracy poprzez terminowe wypełnienie i dostarczenie podpisanych umów.

Prezes Zarządu

Bernard Krekora

» powrót
Przedsiębiorstwo zostało powołane aby służyć Wam mieszkańcom miasta. Naszym celem jest Wasze zadowolenie. Zrobimy wszystko abyście mieli poczucie, że świadczymy usługi, z których jesteście zadowoleni a obsługa w pełni Was satysfakcjonuje.
PRZYŁĄCZ SIĘ DO SIECI » WZORY UMÓW I FORMULARZE » CENNIK I TARYFY » REGULAMINY » NAJWAŻNIEJSZE PYTANIA » ODCZYT WODOMIERZA » AWARIE »
Woda to źródło życia, dlatego w naszym przedsiębiorstwie jej jakość jest dla nas najważniejsza. Badania wykazują, że woda w mińskich wodociągach jest najwyższej jakości, czasem nawet lepsza niż woda butelkowana. Namawiamy do picia wody z kranu.
PIJ WODĘ Z KRANU » RAPORT JAKOŚCI WODY » TWARDOŚĆ WODY » EKO EDUKACJA  » WSPÓŁPRACA »
Ścieki w Mińsku oczyszczane są zgodnie z normami Ministerstwa Środowiska. Oczyszczalnia Ścieków zlokalizowana jest w południowo-zachodniej części miasta.
OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW » ZADBAJ O ŚRODOWISKO » AGROVIT » ENERGIA ZE ŚCIEKÓW »
SPÓŁKA
USŁUGI
KONTAKT
DLA PRACOWNIKA
DLA KLIENTA
WODA
KANALIZACJA
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim   -  polityka prywatności »
Do góry