W trosce
o mieszkańców
i środowisko

2016/07/26

AKREDYTOWANE LABORATORIUM PWiK Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim

Zaproszenie do skorzystania z usług w zakresie badań wody przeznaczonej do spożycia oraz badań ścieków
Posiadamy:

 wdrożony system zarządzania według normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 + Ap1:2007 „Ogólne wymagania dotyczące
kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”,
 przyznany przez Polskie Centrum Akredytacji certyfikat nr AB 1189, który stanowi prestiżowe wyróżnienie i świadczy o
bardzo wysokim standardzie wykonywanych przez nas badań,
 zatwierdzenie przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Mińsku Mazowieckim, uprawniające nasze
Laboratorium do wykonywania badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra
Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi” (Dz. U. 2015 poz. 1989).
Obecnie:
 wykonujemy badania fizykochemiczne ścieków obejmujące podstawowe parametry dla ścieków wprowadzanych do wód i do
ziemi wynikające z „Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy
spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska
wodnego” (Dz. U. 2014 poz. 1800),
 wykonujemy badania fizykochemiczne oraz mikrobiologiczne wody objęte monitoringiem kontrolnym wynikającym z
„Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez
ludzi” (Dz. U. 2015 poz. 1989),
 wykonujemy badania zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami międzynarodowymi, procedurami badawczymi oraz
metodykami referencyjnymi wynikających z przepisami prawa,
 świadczymy usługi pobierania próbek akredytowanymi metodami, przez kadrę wykwalifikowanych próbkobiorców,
 zapewniamy transport próbek wody i ścieków w wymaganych warunkach.

Dodatkowych informacji dotyczących działalności naszego Laboratorium mogą uzyskać Państwo pisząc na e-mail:
laboratorium@pwikminsk.pl lub dzwoniąc na nr tel. 25 759 39 36.
Badania wykonywane są zgodnie z obowiązującym cennikiem dostępnym na stronie www.pwikminsk.pl.

» powrót
Przedsiębiorstwo zostało powołane aby służyć Wam mieszkańcom miasta. Naszym celem jest Wasze zadowolenie. Zrobimy wszystko abyście mieli poczucie, że świadczymy usługi, z których jesteście zadowoleni a obsługa w pełni Was satysfakcjonuje.
PRZYŁĄCZ SIĘ DO SIECI » WZORY UMÓW I FORMULARZE » CENNIK I TARYFY » REGULAMINY » NAJWAŻNIEJSZE PYTANIA » ODCZYT WODOMIERZA » AWARIE » RODO »
Woda to źródło życia, dlatego w naszym przedsiębiorstwie jej jakość jest dla nas najważniejsza. Badania wykazują, że woda w mińskich wodociągach jest najwyższej jakości, czasem nawet lepsza niż woda butelkowana. Namawiamy do picia wody z kranu.
PIJ WODĘ Z KRANU » RAPORT JAKOŚCI WODY » TWARDOŚĆ WODY » EKO EDUKACJA  » WSPÓŁPRACA »
Ścieki w Mińsku oczyszczane są zgodnie z normami Ministerstwa Środowiska. Oczyszczalnia Ścieków zlokalizowana jest w południowo-zachodniej części miasta.
OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW » ZADBAJ O ŚRODOWISKO » AGROVIT » ENERGIA ZE ŚCIEKÓW »
SPÓŁKA
USŁUGI
KONTAKT
DLA PRACOWNIKA
DLA KLIENTA
WODA
KANALIZACJA
PRZETARGI
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim   -  polityka prywatności »
Do góry