W trosce
o mieszkańców
i środowisko

2013/10/14

Zdalny odczyt wodomierzy

Wraz ze wzrostem poziomu automatyzacji mieszkań i domów, rośnie popularność systemów zdalnego odczytu, a co za tym idzie, powstaje wiele nowych rozwiązań zastępujących wysłużonego inkasenta pukającego do drzwi. PWiK Mińsk Mazowiecki zdecydowało się na modernizację odczytu wodomierzy. System zdalnego odczytu umożliwia dokonywanie odczytów bezobsługowo za pomocą urządzenia pomiarowo – transmisyjnego wyposażonego w modem GSM o częstotliwości 900/1800 MHz. Urządzenie to zasilane jest własnym źródłem energii, nie wymaga więc instalowania dodatkowego źródła zasilania w miejscu zamontowania wodomierza. Dane pomiarowe przesyłane będą raz na dobę do stanowiska operatorskiego zlokalizowanego na terenie Spółki. Zastosowana technologia transmisji danych GSM/GPRS będzie umożliwiała codzienny monitoring wskazań wodomierzy, ich sprawności oraz wielkości zużycia. Wszelkie rozbieżności (wzrost, spadek lub brak zużycia wody) będą natychmiast sygnalizowane operatorowi systemu.

Do zalet systemu zdalnych odczytów można zaliczyć między innymi:
► Możliwość dokonywania odczytów bez udziału przedstawicieli Dostawcy jak i Odbiorcy Usług,
► Dokonywanie rozliczeń w okresach miesięcznych (Odbiorcy instytucjonalni) oraz w okresach dwu miesięcznych (Odbiorcy indywidualni),
► Możliwość dokonywania odczytów w przypadku utrudnionego dostępu do pomieszczenia z wodomierzem,
► Sygnalizacja unieruchomienia wodomierza,
► Możliwość uzyskiwania aktualnego odczytu na dowolny dzień roku (np. przy zmianie taryfy),
► Możliwość zasygnalizowania znacznego wzrostu zużycia wody (np. w przypadku awarii), 
► Skrócenie do minimum rozliczeń wg średniodobowego zużycia w przypadku unieruchomienia wodomierza,
► Wyeliminowanie rozliczeń zaliczkowych spowodowanych brakiem odczytu,
► Wyeliminowanie tzw. „błędu ludzkiego” przy odczycie wskazań wodomierza.
 
System zdalnego odczytu wodomierzy głównych wdrażany będzie w nieruchomościach stopniowo, w pierwszej kolejności obejmując wodomierze dostosowane do współpracy z urządzeniem pomiarowo – transmisyjnym przesyłającym dane pomiarowe. Urządzenia montowane będą w blokach na osiedlu Stojadła, a także przy komorze wodociągowej. Wszelkie koszty związane z montażem urządzeń w obrębie zestawu wodomierzowego oraz koszty wdrożenia systemu zdalnego odczytu ponosi Spółka.

» powrót
Przedsiębiorstwo zostało powołane aby służyć Wam mieszkańcom miasta. Naszym celem jest Wasze zadowolenie. Zrobimy wszystko abyście mieli poczucie, że świadczymy usługi, z których jesteście zadowoleni a obsługa w pełni Was satysfakcjonuje.
PRZYŁĄCZ SIĘ DO SIECI » WZORY UMÓW I FORMULARZE » CENNIK I TARYFY » REGULAMINY » NAJWAŻNIEJSZE PYTANIA » ODCZYT WODOMIERZA » AWARIE »
Woda to źródło życia, dlatego w naszym przedsiębiorstwie jej jakość jest dla nas najważniejsza. Badania wykazują, że woda w mińskich wodociągach jest najwyższej jakości, czasem nawet lepsza niż woda butelkowana. Namawiamy do picia wody z kranu.
PIJ WODĘ Z KRANU » RAPORT JAKOŚCI WODY » TWARDOŚĆ WODY » EKO EDUKACJA  » WSPÓŁPRACA »
Ścieki w Mińsku oczyszczane są zgodnie z normami Ministerstwa Środowiska. Oczyszczalnia Ścieków zlokalizowana jest w południowo-zachodniej części miasta.
OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW » ZADBAJ O ŚRODOWISKO » AGROVIT » ENERGIA ZE ŚCIEKÓW »
SPÓŁKA
USŁUGI
KONTAKT
DLA PRACOWNIKA
DLA KLIENTA
WODA
KANALIZACJA
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim   -  polityka prywatności »
Do góry