W trosce
o mieszkańców
i środowisko

2013/10/31

Abolicja dla korzystających nieprawnie z usług wodno kanalizacyjnych.

Wiele z firm wodociągowych ma problemy z osobami, które bezumownie pobierają wodę lub odprowadzają ścieki. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Mińsku Mazowieckim podobnie jak wiele innych przedsiębiorstw wodociągowych chce rozwiązać ten problem poprzez wyjście naprzeciw zainteresowanym osobom wprowadzając procedurę związaną z

UPORZĄDKOWANIEM STANÓW FAKTYCZNYCH, NIEZGODNYCH Z PRZEPISAMI PRAWA, W ZAKRESIE EKSPLOATACJI NIEUJAWNIONYCH PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH ORAZ W ZAKRESIE BEZ UMOWNEGO POBORU WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

  1. Każdy Odbiorca (osoba fizyczna lub prawna) w okresie od 15 listopada 2013 roku do 31 marca 2014 roku bez sankcji karnych może uregulować nieformalne stany związane z eksploatacją nie ujawnionych przyłączy wodociągowych lub kanalizacyjnych oraz bezumownym poborem wody lub odprowadzaniem ścieków.

  2. W celu uregulowania stanów opisanych w punkcie 1 należy zgłosić się w siedzibie Spółki przy ul. Juliana Tuwima 1 do Działu Techniczno – Inwestycyjnego ( pok. 5 lub 6 w godz. 7.00 – 15.00), gdzie można uzyskać stosowne informacje i faktyczną pomoc w załatwieniu całości spraw.

  3. Zarząd Spółki oświadcza, że w okresie od 15 listopada 2013 roku do 31 marca 2014 roku w stosunku do osób ujawniających działania nieprawidłowe nie będzie stosował żadnych przepisów karnych.

  4. Osoby ujawnione po dniu 31.03.2014r. podlegać będą karze zgodnie z art.28 Ustawy
    o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.Nr 123 poz.858 z 2006r. ze zm.) gdzie karze grzywny do 5.000 zł podlega ten kto bezumownie korzysta z urządzeń wodociągowych, a karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000,00 zł podlega ten kto bezumownie korzysta z urządzeń kanalizacyjnych. 

» powrót
Przedsiębiorstwo zostało powołane aby służyć Wam mieszkańcom miasta. Naszym celem jest Wasze zadowolenie. Zrobimy wszystko abyście mieli poczucie, że świadczymy usługi, z których jesteście zadowoleni a obsługa w pełni Was satysfakcjonuje.
PRZYŁĄCZ SIĘ DO SIECI » WZORY UMÓW I FORMULARZE » CENNIK I TARYFY » REGULAMINY » NAJWAŻNIEJSZE PYTANIA » ODCZYT WODOMIERZA » AWARIE »
Woda to źródło życia, dlatego w naszym przedsiębiorstwie jej jakość jest dla nas najważniejsza. Badania wykazują, że woda w mińskich wodociągach jest najwyższej jakości, czasem nawet lepsza niż woda butelkowana. Namawiamy do picia wody z kranu.
PIJ WODĘ Z KRANU » RAPORT JAKOŚCI WODY » TWARDOŚĆ WODY » EKO EDUKACJA  » WSPÓŁPRACA »
Ścieki w Mińsku oczyszczane są zgodnie z normami Ministerstwa Środowiska. Oczyszczalnia Ścieków zlokalizowana jest w południowo-zachodniej części miasta.
OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW » ZADBAJ O ŚRODOWISKO » AGROVIT » ENERGIA ZE ŚCIEKÓW »
SPÓŁKA
USŁUGI
KONTAKT
DLA PRACOWNIKA
DLA KLIENTA
WODA
KANALIZACJA
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim   -  polityka prywatności »
Do góry