W trosce
o mieszkańców
i środowisko

2013/11/15

Zabezpiecz instalację przed zimą

PWiK Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim prowadząc działania prewencyjne przed nadejściem zimy dokonuje m.in. przeglądu urządzeń wodno- kanalizacyjnych takich jak hydranty, zdroje, czy studzienki kanalizacyjne. Ważne zadanie stoi także przed klientami spółki, którzy mają obowiązek zabezpieczenia instalacji oraz urządzeń wodno-kanalizacyjnych przed działaniem niskich temperatur. Pozwoli to uniknąć sytuacji zamarzania instalacji lub wody w wodomierzu, na skutek których może dojść do niespodziewanych przerw w dostawie wody.  


Zabezpieczanie wodomierzy:
Dla prawidłowego działania instalacji, temperatura tych miejsc nie powinna być niższa niż
4 º C. Dlatego warto zabezpieczyć te elementy tkaninami lub stosować czasowe ich dogrzewanie. W przypadku gdy wodomierz umieszczony jest w studni, PWiK prosi o odpowiednie ocieplenie jej stropu np. styropianem. Należy także zwrócić uwagę, żeby studnia w okresie mrozów była dokładnie zamknięta.

Poświęcenie niewielkiej ilości czasu oraz użycie odpowiednich materiałów, które często zalegają nam bez wykorzystania, może wyeliminować uciążliwe awarie.

Przed nastaniem niskich temperatur należy:

  • zabezpieczyć pomieszczenia, w których znajdują się urządzenia wodociągowe i wodomierze, przed działaniem mrozu poprzez naprawę ubytków w ścianach, wstawienie brakujących szyb, uszczelnienie drzwi i okien;
  • studzienki wodomierzowe poddać gruntownemu czyszczeniu, usunąć z nich wodę, oraz zwrócić uwagę na pokrywy.
  • zabezpieczyć wodomierz izolacją cieplną (pianka, tkanina, styropian), pozostawiając jednak możliwość jej zdjęcia w celu dokonania odczytu licznika,
  • przewody wodociągowe i kanalizacyjne przechodzące przez pomieszczenia nieocieplane odpowiednio zaizolować – ocieplić;
  • elementy sieci wodociągowej wykorzystywane jedynie w okresie letnim zabezpieczyć poprzez ich odwodnienie i zamknięcie zaworów.

W czasie zimy należy:

  • nie dopuszczać do oblodzenia pokryw żeliwnych od zasuw, hydrantów i studni rewizyjnych oraz publicznych zdrojów wodociągowych, kratek ściekowych, pokryw studzienek, a także uzbrojenia sieci wodno-kanalizacyjnych, które znajdują się przed i na posesji,
  • nie zgarniać śniegu i lodu na wymienione wyżej urządzenia,
  • nie używać hydrantów przeciwpożarowych do celów nie związanych z gaszeniem pożaru,
  • regularnie czyścić wpusty uliczne oraz studzienki ściekowe w celu umożliwienia swobodnego spływu wód opadowych i wód z topniejącego śniegu do kanalizacji deszczowej.

Jeżeli jednak dojdzie do zamarznięcia wody na wodomierzu (tzn. do uszkodzenia skutkującego utratą szczelności i wyciekami wody), w tej sytuacji należy zgłosić awarię do PWiK . Wówczas pracownicy firmy dokonają wymiany wodomierza na koszt klienta. Już teraz zadbaj i zabezpiecz swoją instalację wodociągową. Przezorność nic nie kosztuje.

» powrót
Przedsiębiorstwo zostało powołane aby służyć Wam mieszkańcom miasta. Naszym celem jest Wasze zadowolenie. Zrobimy wszystko abyście mieli poczucie, że świadczymy usługi, z których jesteście zadowoleni a obsługa w pełni Was satysfakcjonuje.
PRZYŁĄCZ SIĘ DO SIECI » WZORY UMÓW I FORMULARZE » CENNIK I TARYFY » REGULAMINY » NAJWAŻNIEJSZE PYTANIA » ODCZYT WODOMIERZA » AWARIE »
Woda to źródło życia, dlatego w naszym przedsiębiorstwie jej jakość jest dla nas najważniejsza. Badania wykazują, że woda w mińskich wodociągach jest najwyższej jakości, czasem nawet lepsza niż woda butelkowana. Namawiamy do picia wody z kranu.
PIJ WODĘ Z KRANU » RAPORT JAKOŚCI WODY » TWARDOŚĆ WODY » EKO EDUKACJA  » WSPÓŁPRACA »
Ścieki w Mińsku oczyszczane są zgodnie z normami Ministerstwa Środowiska. Oczyszczalnia Ścieków zlokalizowana jest w południowo-zachodniej części miasta.
OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW » ZADBAJ O ŚRODOWISKO » AGROVIT » ENERGIA ZE ŚCIEKÓW »
SPÓŁKA
USŁUGI
KONTAKT
DLA PRACOWNIKA
DLA KLIENTA
WODA
KANALIZACJA
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim   -  polityka prywatności »
Do góry