W trosce
o mieszkańców
i środowisko

2017/03/06

Usługi akredytowanego Laboratorium PWiK.

AKREDYTOWANE LABORATORIUM PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. zaprasza do skorzystania z usług w zakresie badań wody przeznaczonej do spożycia oraz badań ścieków bytowo-gospodarczych.

Świadczymy usługi w zakresie wykonywania badań chemicznych, fizykochemicznych wody i ścieków oraz badań mikrobiologicznych wody. Zakres akredytacji Laboratorium obejmuje ponad 30 metod badawczych i jest systematycznie rozszerzany. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom nasi próbkobiorcy, wyposażeni w specjalistyczny sprzęt, pobierają próbki akredytowanymi metodami u Klienta. Zapewniamy prawidłowy transport próbek w wymaganych warunkach – posiadamy samochód wyposażony w odpowiednie przyrządy laboratoryjne.

Gwarantujemy pełną poufność uzyskiwanych wyników badań, wysoką jakość i terminowość wykonywanych prac, metody badań zgodne z wymaganiami prawnymi, sprzęt laboratoryjny najnowszej generacji. Szeroki zakres naszych usług możliwy jest dzięki stopniowym modernizacjom, ciągłemu podnoszeniu standardów laboratoryjnych, długoletniemu doświadczeniu oraz zaangażowaniu kompetentnego, wysoko wykwalifikowanego personelu, gotowego zawsze służyć pomocą.

Gwarancją jest wdrożony przez nas system zarządzania według normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 + Ap1:2007 + AC:2007 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”, co potwierdza przyznany przez Polskie Centrum Akredytacji certyfikat nr AB 1189, który stanowi prestiżowe wyróżnienie i świadczy o bardzo wysokim standardzie wykonywanych przez nas badań. Podobnie jak wdrożony system jakości w zakresie badań wody, który jest co roku zatwierdzany przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mińsku Mazowieckim, uprawniając tym samym Laboratorium do wykonywania badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2015 poz. 1989).

Posiadany certyfikat akredytacji (kliknij tu>>>) oraz zatwierdzony system prowadzonych badań wody potwierdzają bezstronność i niezależność Laboratorium, a jednocześnie nakładają na nas obowiązek systematycznego podnoszenia kwalifikacji poprzez udział w licznych szkoleniach i seminariach. Kompetencje personelu są systematycznie weryfikowane przez udział w ogólnopolskich porównaniach międzylaboratoryjnych oraz badaniach biegłości.

To dzięki pracy całego naszego zespołu oraz systematycznym badaniom, mieszkańcy Mińska Mazowieckiego mogą cieszyć się wodą, której parametry spełniają standardy unijne, a ścieki opuszczające Oczyszczalnię Ścieków nie zakłócają stanu środowiska naturalnego.

Wszystkich, którzy chcieliby dowiedzieć się o jakości spożywanej przez siebie wody bądź zainteresowanych analizą ścieków, zapraszamy do skorzystania z usług naszego Laboratorium.

Badania wykonywane są zgodnie z obowiązującym cennikiem (punkt 8. na dole) dostępnym tu (>>>>>).

Laboratorium

» powrót
Przedsiębiorstwo zostało powołane aby służyć Wam mieszkańcom miasta. Naszym celem jest Wasze zadowolenie. Zrobimy wszystko abyście mieli poczucie, że świadczymy usługi, z których jesteście zadowoleni a obsługa w pełni Was satysfakcjonuje.
PRZYŁĄCZ SIĘ DO SIECI » WZORY UMÓW I FORMULARZE » CENNIK I TARYFY » REGULAMINY » NAJWAŻNIEJSZE PYTANIA » ODCZYT WODOMIERZA » AWARIE » RODO »
Woda to źródło życia, dlatego w naszym przedsiębiorstwie jej jakość jest dla nas najważniejsza. Badania wykazują, że woda w mińskich wodociągach jest najwyższej jakości, czasem nawet lepsza niż woda butelkowana. Namawiamy do picia wody z kranu.
PIJ WODĘ Z KRANU » RAPORT JAKOŚCI WODY » TWARDOŚĆ WODY » EKO EDUKACJA  » WSPÓŁPRACA »
Ścieki w Mińsku oczyszczane są zgodnie z normami Ministerstwa Środowiska. Oczyszczalnia Ścieków zlokalizowana jest w południowo-zachodniej części miasta.
OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW » ZADBAJ O ŚRODOWISKO » AGROVIT » ENERGIA ZE ŚCIEKÓW »
SPÓŁKA
USŁUGI
KONTAKT
DLA PRACOWNIKA
DLA KLIENTA
WODA
KANALIZACJA
PRZETARGI
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim   -  polityka prywatności »
Do góry