W trosce
o mieszkańców
i środowisko

2013/11/29

Inwestycje PWiK - podsumowanie 2013 roku.

W bieżącym roku Spółka realizowała inwestycje związane z modernizacją obiektów związanych zarówno z produkcją wody jak i z oczyszczaniem ścieków oraz w zakresie rozbudowy i modernizacji systemów sieciowych miejskich wodociągów i kanalizacji sanitarnej.

Na zdjęciach odpowiednio: przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Sosnkowskiego oraz remont pompowni sieciowej w SUW Kędzierak (zdjęcie przed i po remoncie)

Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sosnkowskiego Ostatnie poprawki na przebudowie kanalizacji sanitarnej w ul. sosnkowskiego przed zalaniem drugiej warstwy asfaltu 2
Remont pompowni sieciowej w suw kedzierak  Tuż przed odbiorem remontu pompowni sieciowej

W zakresie produkcji wody na ukończeniu jest realizacja modernizacji pompowni sieciowej II w Stacji Uzdatniania Wody „Kędzierak” oraz zakończono budowę sieci wodociągowej 315. Oba zadania po uruchomieniu zapewnią transport wody do odbiorców z dwóch stron, co poprawi niezawodność pracy sieci miejskiej jak również zapewni dostawę wody o odpowiednim ciśnieniu i jakości dla nowo powstających osiedli mieszkaniowych na obrzeżach miasta np. w rejonie ulicy Klonowej czy ul. Łupińskiego.

W ramach inwestycji zrealizowano budowę sieci wodociągowej w ul. Budowlanej z połączeniem z siecią wodociągową w ul. Kościelnej. Realizacja tego zadania stanowi ważny element połączeniowy systemu pod rzeką Srebrną. Takich połączeń w mieście jest w tej chwili trzy. W ramach współpracy nawiązanej pomiędzy Wójtem Gminy Mińsk Mazowiecki i Burmistrzem Miasta Mińsk Mazowiecki, Spółka realizuje warunki zawartych porozumień poprzez budowę kanalizacji sanitarnej umożliwiającą odprowadzanie ścieków z terenów Gminy w zakresie odcinków zlokalizowanych w administracyjnych granicach miasta. W roku bieżącym wykonywana jest kanalizacja sanitarna w ul. Ogrodowa, Kościelna, Przemysłowa ( ok. 1,3 km). Umożliwiająca włączenie ścieków z miejscowości m.in. Niedziałka, Niedziałka Stara, Karolina, Osiny.

Miejski system sieci wodociągowych i kanalizacyjnych powstawał ok. 50 lat temu. Wiele odcinków sieci wymaga modernizacji. W roku bieżącym spółka dokonała przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Chochołowskiej ( dokończenie zadania roku 2012), w ul. Gen. Sosnkowskiego. Ponadto w opracowaniu jest koncepcja i projekt budowlany odprowadzania ścieków z osiedla mieszkaniowego przy ul. Warszawskiej 250. Realizacja przewidziana jest w roku przyszłym.

Na terenie oczyszczalni ścieków planowana jest modernizacja ciągu biologicznego, dzięki której zwiększona zostanie przepustowość ścieków ciągu biologicznego wraz z uzyskaniem wymaganego prawem efektu ekologicznego. Opracowany został w br. projekt budowlany oraz uzyskano decyzję pozwolenia na budowę.. Realizacja zadania zaplanowana jest w roku przyszłym.

W zakresie produkcji wody Spółka planuje również budowę nowej Stacji Uzdatniania Wody w miejscu istniejącej o przestarzałej technologii SUW nr 1 przy ul. Mireckiego. Obiekt będzie wspomagał system miejskiej sieci wodociągowej w ilości 120m3/h ( gdzie obecna stacja produkowała zaledwie 40m3/h) wody uzdatnionej. W zakresie tej inwestycji ujęta jest również budowa wodociągu wody surowej o dł. ok. 2 km od ul. Tartaczej do SUW przy ul. Mireckiego który zapewni podłączenie dwóch obecnie nieczynnych studni głębinowych. W bieżącym roku opracowany będzie projekt budowlany. Rozpoczęcie inwestycji nastąpi w roku przyszłym.

W celu poprawy metod zarządzania miejskim systemem wodociągowym i kanalizacyjnych podjęto również zadania inwestycyjne związane z informatyzacją Spółki. Planowana jest realizacja GIS sieci wod-kan wraz z systemem zdalnych odczytów wodomierzy, jak również trwają prace związane z tworzeniem scentralizowanego systemu sterowania procesami produkcji wody i oczyszczania ścieków. Pierwsze zadanie w zakresie zakupu urządzeń i oprogramowania zrealizowane jest w roku bieżącym, a wdrożenie zwłaszcza zdalnych odczytów wodomierzy nastąpi w okresie do 4 lat. Drugie zadanie realizowane jest etapowo poprzez modernizacje kolejnych bloków technologicznych zarówno w obrębie oczyszczalni ścieków jak i produkcji wody.

Większość inwestycji Spółka zamierza realizować przy udziale funduszy pozyskanych z różnych działań w ramach dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

» powrót
Przedsiębiorstwo zostało powołane aby służyć Wam mieszkańcom miasta. Naszym celem jest Wasze zadowolenie. Zrobimy wszystko abyście mieli poczucie, że świadczymy usługi, z których jesteście zadowoleni a obsługa w pełni Was satysfakcjonuje.
PRZYŁĄCZ SIĘ DO SIECI » WZORY UMÓW I FORMULARZE » CENNIK I TARYFY » REGULAMINY » NAJWAŻNIEJSZE PYTANIA » ODCZYT WODOMIERZA » AWARIE » RODO »
Woda to źródło życia, dlatego w naszym przedsiębiorstwie jej jakość jest dla nas najważniejsza. Badania wykazują, że woda w mińskich wodociągach jest najwyższej jakości, czasem nawet lepsza niż woda butelkowana. Namawiamy do picia wody z kranu.
PIJ WODĘ Z KRANU » RAPORT JAKOŚCI WODY » TWARDOŚĆ WODY » EKO EDUKACJA  » WSPÓŁPRACA »
Ścieki w Mińsku oczyszczane są zgodnie z normami Ministerstwa Środowiska. Oczyszczalnia Ścieków zlokalizowana jest w południowo-zachodniej części miasta.
OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW » ZADBAJ O ŚRODOWISKO » AGROVIT » ENERGIA ZE ŚCIEKÓW »
SPÓŁKA
USŁUGI
KONTAKT
DLA PRACOWNIKA
DLA KLIENTA
WODA
KANALIZACJA
PRZETARGI
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim   -  polityka prywatności »
Do góry