W trosce
o mieszkańców
i środowisko

2013/12/31

Poznaj skład mińskiej wody

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Mińsku Mazowieckim Sp. z o.o. zaopatruje miasto w wodę o wysokiej jakości. Wydobywane wody podziemne mają skład chemiczny typowy dla wód powstałych głównie w skałach węglanowych wieku kredowego.

Są to wody wodorowęglanowo-wapniowe lub wodorowęglanowo-wapniowo-magnezowe, średnio twarde i twarde (twardość ogólna wynosi 280-380 mg/l, jest to głównie twardość węglanowa), o odczynie obojętnym lub słabo zasadowym (pH w granicach 7,0-7,5), niekiedy z podwyższoną zawartością żelaza. Wody te charakteryzują korzystne cechy jakościowe: doskonała przezroczystość, bezbarwność, bezzapachowość, mała utlenialność, bardzo niska zawartość substancji organicznych. Długi czas krążenia wody w złożu, sięgający średnio 30 lat, gwarantuje jej wysokie oczyszczenie z substancji zawartych w infiltrujących wodach powierzchniowych i opadowych. Mińską wodę podziemną wyróżnia znaczna zawartość soli, wapnia i magnezu - pierwiastków potrzebnych organizmowi ludzkiemu, a z drugiej strony niewielka ilość chlorków i siarczanów – związków ogólnie niekorzystnych dla organizmu.
Ujmowana woda spełnia wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007 roku (z późn. zm.) dot. jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
Zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami Laboratorium PWiK Sp. z o.o. prowadzi ocenę przydatności wody w ramach monitoringu kontrolnego i przeglądowego. Systematycznie wykonywane są badania mikrobiologiczne i fizykochemiczne wody z eksploatowanych studni, rurociągów przesyłowych czy stacji uzdatniania oraz wody podawanej do sieci w Mińsku Mazowieckim. Monitorowana jest również jakość wody w dystrybucyjnym systemie wodociągowym w całym mieście. Nadzór nad jakością wody jest kontrolowany przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (PPIS), który analizuje cyklicznie przesyłane sprawozdania z prowadzonego monitoringu. Poza obligatoryjnym nadzorem jakości laboratorium wykonuje także szereg badań dodatkowych, niezbędnych dla właściwej oceny jakości wody w źródle oraz dla skutecznego sterowania prowadzonymi procesami technologicznymi. Podstawowe parametry fizykochemiczne wody pompowanej do sieci dystrybucyjnej z naszych pompowni przedstawione są w tabeli sporządzanej i aktualizowanej na podstawie wyników badań realizowanych w laboratorium.

» powrót
Przedsiębiorstwo zostało powołane aby służyć Wam mieszkańcom miasta. Naszym celem jest Wasze zadowolenie. Zrobimy wszystko abyście mieli poczucie, że świadczymy usługi, z których jesteście zadowoleni a obsługa w pełni Was satysfakcjonuje.
PRZYŁĄCZ SIĘ DO SIECI » WZORY UMÓW I FORMULARZE » CENNIK I TARYFY » REGULAMINY » NAJWAŻNIEJSZE PYTANIA » ODCZYT WODOMIERZA » AWARIE » RODO »
Woda to źródło życia, dlatego w naszym przedsiębiorstwie jej jakość jest dla nas najważniejsza. Badania wykazują, że woda w mińskich wodociągach jest najwyższej jakości, czasem nawet lepsza niż woda butelkowana. Namawiamy do picia wody z kranu.
PIJ WODĘ Z KRANU » RAPORT JAKOŚCI WODY » TWARDOŚĆ WODY » EKO EDUKACJA  » WSPÓŁPRACA »
Ścieki w Mińsku oczyszczane są zgodnie z normami Ministerstwa Środowiska. Oczyszczalnia Ścieków zlokalizowana jest w południowo-zachodniej części miasta.
OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW » ZADBAJ O ŚRODOWISKO » AGROVIT » ENERGIA ZE ŚCIEKÓW »
SPÓŁKA
USŁUGI
KONTAKT
DLA PRACOWNIKA
DLA KLIENTA
WODA
KANALIZACJA
PRZETARGI
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim   -  polityka prywatności »
Do góry