W trosce
o mieszkańców
i środowisko

2017/08/08

Pozytywna ocena NIK dla PWiK.

Szanowni Mieszkańcy

W dniach od 22 maja do 21 lipca 2017 roku w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim została przeprowadzona kontrola przez Najwyższą Izbę Kontroli w zakresie utrzymania i eksploatacji sieci wodociągowych w miastach. I tym razem jest powód do dumy ponieważ kontrola zakończyła się oceną pozytywną działalności Spółki, którą mam zaszczyt kierować.

Kontroli poddano okres 2015 – 2017 (I kwartał) działalności Spółki z realizacji zadań związanych ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę. W ramach czynności kontrolnych Spółka przedstawiła szczegółowo działania związane z ujmowaniem, uzdatnianiem, dystrybucją wody oraz działania inwestycyjne, eksploatacyjne, monitorujące jakość wody a także eliminujące straty wody. Kontroli poddano zarówno podstawy formalne funkcjonowania Spółki, jak i praktyczne metody ich realizacji.

Wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli potwierdziło prawidłowość kierunków rozwoju Spółki w obszarze zasilania w wodę. Jednocześnie upewniło mnie w przekonaniu, że sposób zarządzania Spółką jest korzystny dla miasta i jego mieszkańców, zapewniający niezawodny system oraz pewność dostawy wody przy zachowaniu równowagi środowiska naturalnego i dyscypliny optymalnych kosztów.

W protokole pokontrolnym znalazły się wszystkie aspekty kontrolowanych dziedzin wraz z wyjaśnieniami na zadawane pytania. Wnioski pokontrolne będą dla Spółki wskazaniem kierunków udoskonalania obszarów działań w dążeniu do budowania wzorcowego przedsiębiorstwa wodociągowego. Na etapie obecnie wprowadzanych zmian organizacyjnych taka kontrola była potrzebna, wręcz niezbędna, gdyż motywuje mnie do wdrażania jeszcze lepszych pomysłów w doskonaleniu zarządzania systemem zaopatrzenia w wodę i kanalizacyjnym. Zmieniamy się i będziemy się zmieniać dla Państwa – mieszkańców Mińska Mazowieckiego.

 

Prezes Zarządu

Barnard Krekora

SUW Mireckiego

Dyspozytornia PWiK

Laboratorium

Laboratorium

» powrót
Przedsiębiorstwo zostało powołane aby służyć Wam mieszkańcom miasta. Naszym celem jest Wasze zadowolenie. Zrobimy wszystko abyście mieli poczucie, że świadczymy usługi, z których jesteście zadowoleni a obsługa w pełni Was satysfakcjonuje.
PRZYŁĄCZ SIĘ DO SIECI » WZORY UMÓW I FORMULARZE » CENNIK I TARYFY » REGULAMINY » NAJWAŻNIEJSZE PYTANIA » ODCZYT WODOMIERZA » AWARIE »
Woda to źródło życia, dlatego w naszym przedsiębiorstwie jej jakość jest dla nas najważniejsza. Badania wykazują, że woda w mińskich wodociągach jest najwyższej jakości, czasem nawet lepsza niż woda butelkowana. Namawiamy do picia wody z kranu.
PIJ WODĘ Z KRANU » RAPORT JAKOŚCI WODY » TWARDOŚĆ WODY » EKO EDUKACJA  » WSPÓŁPRACA »
Ścieki w Mińsku oczyszczane są zgodnie z normami Ministerstwa Środowiska. Oczyszczalnia Ścieków zlokalizowana jest w południowo-zachodniej części miasta.
OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW » ZADBAJ O ŚRODOWISKO » AGROVIT » ENERGIA ZE ŚCIEKÓW »
SPÓŁKA
USŁUGI
KONTAKT
DLA PRACOWNIKA
DLA KLIENTA
WODA
KANALIZACJA
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim   -  polityka prywatności »
Do góry