W trosce
o mieszkańców
i środowisko

2014/01/03

Konkurs rysunkowy dla dzieci

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o., z siedzibą w Mińsku Mazowieckim przy ul. Tuwima 1 ogłosiło konkurs rysunkowy dla dzieci na stworzenie wzoru maskotki nawiązującej tematem do zakresu działalności oraz regionu mińskiego.
Konkurs jest bezpłatny, ma charakter otwarty i skierowany jest do dzieci do 13 roku życia. Każda osoba biorąca udział w Konkursie może zgłosić tylko jeden indywidualny projekt w formie rysunku – ręcznie lub komputerowo. Technika rysunku jest dowolna, format minimum A4 lub na płycie CD w pełnym kolorze. Prace muszą być pracami autorskimi, nie nagrodzonymi w innych konkursach. Wraz z pracą uczestnicy składają pisemnie wraz z niezbędnymi dokumentami dostepnymi tu w formie elektronicznej
Konkurs trwa od 2 stycznia 2014 roku do 30 stycznia 2014 roku. Prace konkursowe wraz z formularzem zgłoszeniowym oraz oświadczeniami należy przesyłać do 30 stycznia 2014 roku do godziny 15.00 z dopiskiem: „Konkurs: Maskotka Wodociągów i Kanalizacji” w zamkniętej kopercie na adres: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Mińsku Mazowieckim ul. Tuwima 1, 05-300 Mińsk Mazowiecki, pokój nr 4

Prace będą oceniane przez komisję konkursową w dwóch etapach:
I etap kwalifikowanie prac do etapu finałowego - Komisja spośród nadesłanych prac wyłoni prace które przejdą do finału. Wynik I etapu ogłoszony zostanie 7 lutego 2014r.
II etap spośród zakwalifikowanych prac zostanie wyłoniona jedna praca, na podstawie której stworzona zostanie oficjalna maskotka PWiK Sp. z o. o. Mińsk Mazowiecki.
Kryteria oceny to:
a/ zgodność z tematem,
b/ jasność przekazu,
c/ estetyka wykonania.

Ogłoszenie wyników etapu finałowego nastąpi w dniu 21 lutego 2014 roku. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora. Pierwsze trzy finałowe prace zostana nagrodzone
I miejsce- nagroda o wartości 200 zł
II miejsce- nagroda o wartości 150 zł
III miejsce- nagroda o wartości 100 zł

Szczegółowy Regulamin oraz niezbędne formularze są dostępne w wersji elektronicznej poniżej
Regulamin konkursu
Formularz zgłoszeniowy

» powrót
Przedsiębiorstwo zostało powołane aby służyć Wam mieszkańcom miasta. Naszym celem jest Wasze zadowolenie. Zrobimy wszystko abyście mieli poczucie, że świadczymy usługi, z których jesteście zadowoleni a obsługa w pełni Was satysfakcjonuje.
PRZYŁĄCZ SIĘ DO SIECI » WZORY UMÓW I FORMULARZE » CENNIK I TARYFY » REGULAMINY » NAJWAŻNIEJSZE PYTANIA » ODCZYT WODOMIERZA » AWARIE » RODO »
Woda to źródło życia, dlatego w naszym przedsiębiorstwie jej jakość jest dla nas najważniejsza. Badania wykazują, że woda w mińskich wodociągach jest najwyższej jakości, czasem nawet lepsza niż woda butelkowana. Namawiamy do picia wody z kranu.
PIJ WODĘ Z KRANU » RAPORT JAKOŚCI WODY » TWARDOŚĆ WODY » EKO EDUKACJA  » WSPÓŁPRACA »
Ścieki w Mińsku oczyszczane są zgodnie z normami Ministerstwa Środowiska. Oczyszczalnia Ścieków zlokalizowana jest w południowo-zachodniej części miasta.
OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW » ZADBAJ O ŚRODOWISKO » AGROVIT » ENERGIA ZE ŚCIEKÓW »
SPÓŁKA
USŁUGI
KONTAKT
DLA PRACOWNIKA
DLA KLIENTA
WODA
KANALIZACJA
PRZETARGI
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim   -  polityka prywatności »
Do góry