W trosce
o mieszkańców
i środowisko

2017/11/23

Przetarg na kompleksowe rozwiązanie systemu gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o w Mińsku Mazowieckim działając jako Zamawiający ogłasza zamówienie sektorowe na roboty budowlane prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. Przedmiotem przetargu jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania:

"KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIE SYSTEMU GOSPODARKI OSADOWEJ NA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIŃSKU MAZOWIECKIM"
realizowanego w ramach projektu:
"STWORZENIE INNOWACYJNEGO SYSTEMU GOSPODARKI OSADOWEJ I UZDATNIANIA WODY DLA POTRZEB AGLOMERACJI MIŃSK MAZOWIECKI"
Projekt ubiega się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020; Oś Priorytetowa II-Ochrona Środowiska, w tym Adaptacja do Zmian Klimatu; Działanie 2.3 Gospodarka Wodno-Ściekowa w Aglomeracjach.

Szczegóły dotyczące przetargu znajdują się w zakładce PRZETARGI (kliknij tu >>>)

» powrót
Przedsiębiorstwo zostało powołane aby służyć Wam mieszkańcom miasta. Naszym celem jest Wasze zadowolenie. Zrobimy wszystko abyście mieli poczucie, że świadczymy usługi, z których jesteście zadowoleni a obsługa w pełni Was satysfakcjonuje.
PRZYŁĄCZ SIĘ DO SIECI » WZORY UMÓW I FORMULARZE » CENNIK I TARYFY » REGULAMINY » NAJWAŻNIEJSZE PYTANIA » ODCZYT WODOMIERZA » AWARIE » RODO »
Woda to źródło życia, dlatego w naszym przedsiębiorstwie jej jakość jest dla nas najważniejsza. Badania wykazują, że woda w mińskich wodociągach jest najwyższej jakości, czasem nawet lepsza niż woda butelkowana. Namawiamy do picia wody z kranu.
PIJ WODĘ Z KRANU » RAPORT JAKOŚCI WODY » TWARDOŚĆ WODY » EKO EDUKACJA  » WSPÓŁPRACA »
Ścieki w Mińsku oczyszczane są zgodnie z normami Ministerstwa Środowiska. Oczyszczalnia Ścieków zlokalizowana jest w południowo-zachodniej części miasta.
OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW » ZADBAJ O ŚRODOWISKO » AGROVIT » ENERGIA ZE ŚCIEKÓW »
SPÓŁKA
USŁUGI
KONTAKT
DLA PRACOWNIKA
DLA KLIENTA
WODA
KANALIZACJA
PRZETARGI
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim   -  polityka prywatności »
Do góry