W trosce
o mieszkańców
i środowisko

2018/03/12

Zapraszamy do skorzystania z usług Akredytowanego Laboratorium PWiK

Chcesz dowiedzieć się o jakości wody jaką spożywasz? Skorzystaj z profesjonalnych usług naszego Laboratorium Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim.

Wykonujemy szeroki wachlarz badań chemicznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych. Przedmiotem badania może być zarówno woda do spożycia jak i wody na pływalniach. Wykonujemy badania chemiczne i fizykochemiczne ścieków. Zajmujemy się także pobieraniem próbek do badań. Obecnie zakres akredytacji Laboratorium obejmuje ponad 40 metod badawczych i jest systematycznie rozszerzany.

Nasi próbkobiorcy, wyposażeni w specjalistyczny sprzęt, pobierają próbki akredytowanymi metodami oraz zapewniają transport próbek w wymaganych warunkach. Posiadamy samochód wyposażony w odpowiednie przyrządy laboratoryjne.

Laboratorium PWiK

Gwarantujemy pełną poufność uzyskiwanych wyników badań oraz wysoką jakość i terminowość wykonywanych prac. Stosowane metody badań są zgodne z wymaganiami prawnymi a posiadany sprzęt laboratoryjny - najnowszej generacji. Szeroki zakres naszych usług możliwy jest dzięki stopniowym modernizacjom, ciągłemu podnoszeniu standardów laboratoryjnych, długoletniemu doświadczeniu oraz zaangażowaniu kompetentnego, wysoko wykwalifikowanego personelu, gotowego zawsze służyć pomocą.

Poświadczeniem wysokiego standardu wykonywanych przez nas badań jest wdrożony system zarządzania według normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 + Ap1:2007 + AC:2007 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”. Potwierdzeniem spełnienia wymagań w/w normy jest przyznany przez Polskie Centrum Akredytacji certyfikat nr AB 1189, który stanowi prestiżowe wyróżnienie.

Odnośnik do certyfikatu umieszczonego na stronie internetowej.

Laboratorium PWiK

Gwarancją jest również wdrożony system jakości w zakresie badań wody, który jest co roku zatwierdzany przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mińsku Mazowieckim. Tym samym Laboratorium uprawnione jest do wykonywania badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294).

Odnośnik do decyzji Sanepidu umieszczonej na stronie internetowej.

Kompetencje pracowników, poziom standardów pracy i procedur stosowanych w Laboratorium są co roku nadzorowane przez wykwalifikowany zespół audytorów Polskiego Centrum Akredytacji. Posiadany certyfikat akredytacji oraz zatwierdzony system jakości wykonywanych badań wody, potwierdzają bezstronność i niezależność Laboratorium. Jednym z obowiązków nakładanych przez certyfikat akredytacji jest systematyczne podnoszenie kwalifikacji poprzez udział w licznych szkoleniach i seminariach, co czynimy z wielką przyjemnością. Kompetencje personelu są systematycznie weryfikowane przez udział w ogólnopolskich porównaniach międzylaboratoryjnych oraz badaniach biegłości.

To dzięki pracy całego naszego zespołu oraz systematycznym badaniom, mieszkańcy Mińska Mazowieckiego mogą cieszyć się wodą, której parametry spełniają standardy unijne, a ścieki opuszczające Oczyszczalnię Ścieków nie zakłócają stanu środowiska naturalnego.

Wszystkich, którzy chcieliby dowiedzieć się o jakości spożywanej przez siebie wody bądź zainteresowanych analizą ścieków, zapraszamy do skorzystania z usług naszego Laboratorium.

Badania wykonywane są zgodnie z obowiązującym cennikiem dostępnym na stronie www.pwikminsk.pl. Odnośnik do cennika

» powrót
Przedsiębiorstwo zostało powołane aby służyć Wam mieszkańcom miasta. Naszym celem jest Wasze zadowolenie. Zrobimy wszystko abyście mieli poczucie, że świadczymy usługi, z których jesteście zadowoleni a obsługa w pełni Was satysfakcjonuje.
PRZYŁĄCZ SIĘ DO SIECI » WZORY UMÓW I FORMULARZE » CENNIK I TARYFY » REGULAMINY » NAJWAŻNIEJSZE PYTANIA » ODCZYT WODOMIERZA » AWARIE » RODO »
Woda to źródło życia, dlatego w naszym przedsiębiorstwie jej jakość jest dla nas najważniejsza. Badania wykazują, że woda w mińskich wodociągach jest najwyższej jakości, czasem nawet lepsza niż woda butelkowana. Namawiamy do picia wody z kranu.
PIJ WODĘ Z KRANU » RAPORT JAKOŚCI WODY » TWARDOŚĆ WODY » EKO EDUKACJA  » WSPÓŁPRACA »
Ścieki w Mińsku oczyszczane są zgodnie z normami Ministerstwa Środowiska. Oczyszczalnia Ścieków zlokalizowana jest w południowo-zachodniej części miasta.
OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW » ZADBAJ O ŚRODOWISKO » AGROVIT » ENERGIA ZE ŚCIEKÓW »
SPÓŁKA
USŁUGI
KONTAKT
DLA PRACOWNIKA
DLA KLIENTA
WODA
KANALIZACJA
PRZETARGI
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim   -  polityka prywatności »
Do góry