W trosce
o mieszkańców
i środowisko

2018/04/05

Deszczówka to nie ściek, to sposób na oszczędny dom.

Każdego roku tysiące litrów wody deszczowej jest nielegalnie odprowadzana do mińskiej kanalizacji sanitarnej. A szkoda, bo czystą deszczówkę można wykorzystać na wiele sposobów i to całkowicie za darmo. 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Mińsku Mazowieckim, od początku roku  w trosce o dobro mieszkańców systematycznie przeprowadza kontrolę nieruchomości w celu sprawdzenia w jaki sposób mińszczanie odprowadzają wodę deszczową. Niestety z  przeprowadzonych już inspekcji wynika, że duża część  gospodarstw odprowadza tzw. "szarą wodę" do kanalizacji sanitarnej. W związku z czym Spółka  informuje o narastającym problemie wód opadowych trafiających do kanalizacji sanitarnej. Skutki tego problemu niekorzystnie wpływają na ceny wody i ścieków, powodując ich wzrost.

Deszczówka w świetle prawa

Zgodnie z prawem wodę opadową należy w pierwszej kolejności zagospodarować, a pozostałości odprowadzać do kanalizacji deszczowej. Zakaz wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej określa art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. Nr  z 2017 r. poz. 328 ,1566,2180) brzmi:

„Zabrania się wprowadzania ścieków bytowych i ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych lub roztopowych będących sutkiem opadów atmosferycznych, a także wprowadzania  tych wód opadowych i roztopowych oraz  wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej.”

W przypadku nie przestrzegania w/w zakazów grożą sankcje karne o których mowa w art.28 ust.4a cytowanej wyżej ustawy, czyli kara ograniczenia wolności lub grzywna do 10 000zł.

Misją naszego Przedsiębiorstwa jest ogólnie pojęta współpraca z mieszkańcami Mińska Mazowieckiego w obszarze zagospodarowania wód opadowych. Poniżej przedstawiamy argumenty dla których warto zmienić podejście do gospodarowania wody deszczowej.  

Dlaczego warto gromadzić deszczówkę?

Podczas dziesięciominutowego deszczu z dachu o powierzchni 120 m˛ można zebrać ok. 180 l wody. To mniej więcej tyle, ile trzeba do dwudziestokrotnego spłukania toalety, uprania sześciu wsadów w pralce lub trzykrotnego umycia samochodu. Deszczówkę można stosować tam, gdzie zużywa się najwięcej wody np. do nawadniania i podlewania ogrodu czy napełniania oczek wodnych. Możemy także filtrować wodę deszczową, aby nadawała się ona do większej ilości czynności. Dzięki zbudowaniu zbiornika na deszczówkę i podłączeniu do niego pompy z filtrem możemy ją wykorzystać do prania dywanów, zmywania podług, wycierania kurzy, czy nawet  zasilać spłuczkę w łazience. Ponadto, posiadanie dużych zbiorników z zebraną wodą jest doskonałym pomysłem na obszarach, gdzie pożary lasów i krzewów są powszechne w miesiącach letnich. Wykorzystanie deszczówki w domu pozwala więc, ograniczyć zużycie wody pitnej nawet o 50 proc.

Deszczówka PWiK

Podsumowując,

 pod względem finansowym, mniejsze opłaty za: 

- zużycie wody pitnej,

- odprowadzanie ścieków sanitarnych,

- odprowadzanie wód opadowych,

- utraconą retencję,

a w przypadku obszaru własnej działki mniejszy koszt:

- budowy zbiorników retencyjnych,

- budowy kanałów deszczowych i rowów,

- funkcjonowania miejskich istniejących systemów kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej, 

w skali przemysłowej (w obszarze działki firmy):

- zaspokojenie potrzeb zakładu przemysłowego bez konieczności wyczerpywania pobliskich źródeł wody,

- oszczędność na rachunkach firmowych,

korzyści niewymierne natomiast to:

- mniejsze ryzyko lokalnych powodzi, podtopień,

- łagodzenie skutków suszy, 

- przyjazna przestrzeń i zdrowe środowisko życia, oparte na mikroklimacie,

- ciekawy krajobraz i bioróżnorodność,

- atrakcyjne miasto, z przyjaznymi przestrzeniami na terenach zurbanizowanych - często „zabetonowanych”.

Pamiętajmy!

Wprowadzając wodę deszczową do kanalizacji sanitarnej przyczyniamy się do powodowania zagrożeń dla ludzi i środowiska . Ponadto musi dokonać się proces oczyszczania ogromnych ilości dodatkowych ścieków, które dopływają do oczyszczalni ścieków, w skład którego wchodzą: pompowania ścieków, ich przetłaczanie, transport, natlenianie, mieszanie, i wiele innych podprocesów wymagających zasilenia w energię, eksploatacji urządzeń, paliwa i innych składników znacząco wpływających na koszty.

» powrót
Przedsiębiorstwo zostało powołane aby służyć Wam mieszkańcom miasta. Naszym celem jest Wasze zadowolenie. Zrobimy wszystko abyście mieli poczucie, że świadczymy usługi, z których jesteście zadowoleni a obsługa w pełni Was satysfakcjonuje.
PRZYŁĄCZ SIĘ DO SIECI » WZORY UMÓW I FORMULARZE » CENNIK I TARYFY » REGULAMINY » NAJWAŻNIEJSZE PYTANIA » ODCZYT WODOMIERZA » AWARIE »
Woda to źródło życia, dlatego w naszym przedsiębiorstwie jej jakość jest dla nas najważniejsza. Badania wykazują, że woda w mińskich wodociągach jest najwyższej jakości, czasem nawet lepsza niż woda butelkowana. Namawiamy do picia wody z kranu.
PIJ WODĘ Z KRANU » RAPORT JAKOŚCI WODY » TWARDOŚĆ WODY » EKO EDUKACJA  » WSPÓŁPRACA »
Ścieki w Mińsku oczyszczane są zgodnie z normami Ministerstwa Środowiska. Oczyszczalnia Ścieków zlokalizowana jest w południowo-zachodniej części miasta.
OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW » ZADBAJ O ŚRODOWISKO » AGROVIT » ENERGIA ZE ŚCIEKÓW »
SPÓŁKA
USŁUGI
KONTAKT
DLA PRACOWNIKA
DLA KLIENTA
WODA
KANALIZACJA
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim   -  polityka prywatności »
Do góry