W trosce
o mieszkańców
i środowisko

2018/05/22

Nowe inwestycje z funduszy europejskich.

W dniu 21 maja 2018 roku, w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, odbyło się oficjalne podpisanie umowy o dofinansowanie z funduszu spójności strategicznych inwestycji wodno kanalizacyjnych, realizowanych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp z o.o. w Mińsku Mazowieckim.

Pierwszy projekt objęty dofinansowaniem, tj. „Poprawa efektywności gospodarki wodno-ściekowej dla potrzeb aglomeracji Mińsk Mazowiecki „ polega na rozbudowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz modernizacji sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Mińsk Mazowiecki. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie łącznie: 2,65 km sieci kanalizacji sanitarnej - grawitacyjnej oraz 0,04 km sieci kanalizacji sanitarnej – tłocznej. Projekt przewiduje także budowę przepompowni, 1,6 km sieci wodociągowej oraz modernizacji 2,1 km sieci kanalizacji sanitarnej.

Drugi projekt, który otrzymał dofinansowanie tj. „Stworzenie innowacyjnego systemu gospodarki osadowej i uzdatniania wody dla potrzeb aglomeracji Mińsk Mazowiecki” obejmuje modernizację oczyszczalni ścieków obsługującej aglomerację miasta Mińsk Mazowiecki. Celem projektu jest również rozbudowa i modernizacja  infrastruktury służącej zaopatrzeniu w wodę oraz wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania siecią wodno - kanalizacyjną.

W podpisaniu umowy udział wzięli:

Maria Koc - Wicemarszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Kazimierz Kujda - Prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Anna Ewa Król - Zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Bernard Krekora - Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. Mińsk Mazowiecki

Małgorzata Krupa - Dyrektor ds. finansowych, Główny Księgowy, Prokurent Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. Mińsk Mazowiecki

Wartość projektów:

  • Stworzenie innowacyjnego systemu gospodarki osadowej i uzdatniania wody dla potrzeb aglomeracji Mińsk Mazowiecki – całkowity koszt projektu brutto 78 660 164,42 zł; 63 951 353,19 (netto); dofinansowanie 39 796 151,47 zł
  • Poprawa efektywności gospodarki wodno-ściekowej dla potrzeb aglomeracji Mińsk Mazowiecki – całkowity koszt projektu brutto  6 811 445,35 zł;  5 537 760,45 zł (netto); dofinansowanie 3 530 322,28 zł

Informacja została oficjalnie podana na stronie Funduszu pod linkiem: http://nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,1239,ponad-121-mln-zl-unijnej-dotacji-z-nfosigw-na-inwestycje-wodno-kanalizacyjne-w-osmiu-miastach.html

../foto/podpisanie umowy srodki ue pwik (19).jpg

../foto/podpisanie umowy srodki ue pwik (42).jpg

../foto/podpisanie umowy srodki ue pwik (51).jpg

../foto/podpisanie umowy srodki ue pwik (7).jpg

 ../foto/podpisanie umowy srodki ue pwik (9).jpg

» powrót
Przedsiębiorstwo zostało powołane aby służyć Wam mieszkańcom miasta. Naszym celem jest Wasze zadowolenie. Zrobimy wszystko abyście mieli poczucie, że świadczymy usługi, z których jesteście zadowoleni a obsługa w pełni Was satysfakcjonuje.
PRZYŁĄCZ SIĘ DO SIECI » WZORY UMÓW I FORMULARZE » CENNIK I TARYFY » REGULAMINY » NAJWAŻNIEJSZE PYTANIA » ODCZYT WODOMIERZA » AWARIE »
Woda to źródło życia, dlatego w naszym przedsiębiorstwie jej jakość jest dla nas najważniejsza. Badania wykazują, że woda w mińskich wodociągach jest najwyższej jakości, czasem nawet lepsza niż woda butelkowana. Namawiamy do picia wody z kranu.
PIJ WODĘ Z KRANU » RAPORT JAKOŚCI WODY » TWARDOŚĆ WODY » EKO EDUKACJA  » WSPÓŁPRACA »
Ścieki w Mińsku oczyszczane są zgodnie z normami Ministerstwa Środowiska. Oczyszczalnia Ścieków zlokalizowana jest w południowo-zachodniej części miasta.
OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW » ZADBAJ O ŚRODOWISKO » AGROVIT » ENERGIA ZE ŚCIEKÓW »
SPÓŁKA
USŁUGI
KONTAKT
DLA PRACOWNIKA
DLA KLIENTA
WODA
KANALIZACJA
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim   -  polityka prywatności »
Do góry