W trosce
o mieszkańców
i środowisko

2018/09/24

Kolejna duża inwestycja przed nami.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim w IV kwartale 2018r. ogłosi przetarg na „Modernizację Stacji Uzdatniania Wody „Kędzierak” przy ul. Kołbielskiej w Mińsku Mazowieckim”. Inwestycja będzie dofinansowana ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska w Perspektywie 2014-2020 z projektu pn. „Stworzenie innowacyjnego systemu gospodarki osadowej i uzdatniania wody dla potrzeb aglomeracji Mińsk Mazowiecki”.

W ramach zadania zaplanowano:

1. Pełną modernizację technologii uzdatniania wody poprzez m.in.
a) wymianę pomp w istniejących studniach głębinowych wraz z orurowaniem i armaturą,
b) renowację odcinków rurociągów tłocznych od istniejących studni głębinowych do budynku SUW,
c) montaż nowego układu napowietrzania,
d) wymianę systemu uzdatniania wody,
e) wymianę istniejących urządzeń i rurociągów technologicznych w hali filtrów wraz z armaturą kontrolno-pomiarową i odcinającą,
f) przebudowę i rozbudowę obiektów towarzyszących i rurociągów technologicznych międzyobiektowych.

2. Budowę nowego przyłącza kanalizacji sanitarnej (likwidacja bezodpływowego zbiornika).

3. Przebudowę istniejących dróg wewnętrznych oraz parkingów i placów na terenie SUW.

Inwestycja doprowadzi do podwyższenia sprawności tłoczenia wody SUW do poziomu Q=300 m³/h wraz z zapewnieniem parametrów czystości wody zgodnie z obowiązującymi normami. 

Inwestycja usprawni procesu uzdatniania wody przez zmianę procesu filtracji z ręcznego na automatyczny. Nowoczesne filtry pracujące w trybie automatycznym zapewnią lepszą jakość wody. Podniesie się efektywność ujęcia poprzez zwiększenie ilości poboru wody surowej z Q = 255 m3/h do wielkości Q = 300 m3/h.

» powrót
Przedsiębiorstwo zostało powołane aby służyć Wam mieszkańcom miasta. Naszym celem jest Wasze zadowolenie. Zrobimy wszystko abyście mieli poczucie, że świadczymy usługi, z których jesteście zadowoleni a obsługa w pełni Was satysfakcjonuje.
PRZYŁĄCZ SIĘ DO SIECI » WZORY UMÓW I FORMULARZE » CENNIK I TARYFY » REGULAMINY » NAJWAŻNIEJSZE PYTANIA » ODCZYT WODOMIERZA » AWARIE »
Woda to źródło życia, dlatego w naszym przedsiębiorstwie jej jakość jest dla nas najważniejsza. Badania wykazują, że woda w mińskich wodociągach jest najwyższej jakości, czasem nawet lepsza niż woda butelkowana. Namawiamy do picia wody z kranu.
PIJ WODĘ Z KRANU » RAPORT JAKOŚCI WODY » TWARDOŚĆ WODY » EKO EDUKACJA  » WSPÓŁPRACA »
Ścieki w Mińsku oczyszczane są zgodnie z normami Ministerstwa Środowiska. Oczyszczalnia Ścieków zlokalizowana jest w południowo-zachodniej części miasta.
OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW » ZADBAJ O ŚRODOWISKO » AGROVIT » ENERGIA ZE ŚCIEKÓW »
SPÓŁKA
USŁUGI
KONTAKT
DLA PRACOWNIKA
DLA KLIENTA
WODA
KANALIZACJA
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim   -  polityka prywatności »
Do góry