W trosce
o mieszkańców
i środowisko

2018/10/16

INFORMACJA

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. ul. Józefa Mireckiego 20 informuje, że na Oczyszczalni Ścieków przy ul. Aureliusza Chróścielewskiego 1B w procesach technologicznych oczyszczania ścieków powstają odpady typu:
- skratki, wg Ustawy o Odpadach nr kodu 190801
- zawartość piaskownika, wg Ustawy o Odpadach nr kodu 19 08 02.

Informujemy, że nasza Spółka postępuje z powyżej wymienionymi odpadami zgodnie z przepisami Ustawy o Odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (z późn. zm.), Dz.U. z dnia 8 stycznia 2013r.). Wyżej wymienione odpady nasza Spółka przekazuje odbiorcy posiadającemu odpowiednie Decyzje i Pozwolenia na odbiór i transport odpadów. Odbiorca odpadów wyłaniany jest na drodze postępowania przetargowego (zgodnie z art.27 Ustawy o odpadach). Odbiorca odpadów ponosi odpowiedzialność za odpady w chwili ich przyjęcia.
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o w Mińsku Mazowieckim, prowadzi swoją działalność zgodnie z przepisami prawa z poszanowaniem dla środowiska naturalnego.

» powrót
Przedsiębiorstwo zostało powołane aby służyć Wam mieszkańcom miasta. Naszym celem jest Wasze zadowolenie. Zrobimy wszystko abyście mieli poczucie, że świadczymy usługi, z których jesteście zadowoleni a obsługa w pełni Was satysfakcjonuje.
PRZYŁĄCZ SIĘ DO SIECI » WZORY UMÓW I FORMULARZE » CENNIK I TARYFY » REGULAMINY » NAJWAŻNIEJSZE PYTANIA » ODCZYT WODOMIERZA » AWARIE »
Woda to źródło życia, dlatego w naszym przedsiębiorstwie jej jakość jest dla nas najważniejsza. Badania wykazują, że woda w mińskich wodociągach jest najwyższej jakości, czasem nawet lepsza niż woda butelkowana. Namawiamy do picia wody z kranu.
PIJ WODĘ Z KRANU » RAPORT JAKOŚCI WODY » TWARDOŚĆ WODY » EKO EDUKACJA  » WSPÓŁPRACA »
Ścieki w Mińsku oczyszczane są zgodnie z normami Ministerstwa Środowiska. Oczyszczalnia Ścieków zlokalizowana jest w południowo-zachodniej części miasta.
OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW » ZADBAJ O ŚRODOWISKO » AGROVIT » ENERGIA ZE ŚCIEKÓW »
SPÓŁKA
USŁUGI
KONTAKT
DLA PRACOWNIKA
DLA KLIENTA
WODA
KANALIZACJA
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim   -  polityka prywatności »
Do góry