W trosce
o mieszkańców
i środowisko

2014/04/16

Pozyskaliśmy dotację w wysokości 5 524 728,62 PLN z WFOŚiGW

W dniu 14 kwietnia 2014r. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim reprezentowane przez Prezesa Bernarda Krekora podpisało umowę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach dofinansowania ze środków POIiŚ działanie 1.1- gospodarka wodno-ściekowa. Pozyskana kwota wyniosła 5 524 728,62 PLN, kwota wydatków kwalifikowalnych to 6 499 680,73 PLN.
Zakres projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta w aglomeracji Mińsk Mazowiecki” obejmuje: 
1.      Budowa  sieci kanalizacyjnej w ul. Ogrodowej – Kościelnej – Przemysłowej
2.      Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Warszawskiej
3.      Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Topolowej
4.      Przebudowa ciągu biologicznego na oczyszczalni ścieków
5.      Budowa gazogeneratora
6.      Modernizacja SUW „Kędzierak”

Realizacja projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Miasta w aglomeracji Mińsk Mazowiecki” pozwoli m.in. na zwiększenie dostępności do systemu kanalizacji zbiorczej, podniesienie komfortu życia mieszkańców poprzez zapewnienie właściwego oczyszczania ścieków komunalnych, poprawi warunki zdrowotne i sanitarne mieszkańców oraz posłuży rewitalizacji środowiska przestrzenno-kulturowego.

» powrót
Przedsiębiorstwo zostało powołane aby służyć Wam mieszkańcom miasta. Naszym celem jest Wasze zadowolenie. Zrobimy wszystko abyście mieli poczucie, że świadczymy usługi, z których jesteście zadowoleni a obsługa w pełni Was satysfakcjonuje.
PRZYŁĄCZ SIĘ DO SIECI » WZORY UMÓW I FORMULARZE » CENNIK I TARYFY » REGULAMINY » NAJWAŻNIEJSZE PYTANIA » ODCZYT WODOMIERZA » AWARIE » RODO »
Woda to źródło życia, dlatego w naszym przedsiębiorstwie jej jakość jest dla nas najważniejsza. Badania wykazują, że woda w mińskich wodociągach jest najwyższej jakości, czasem nawet lepsza niż woda butelkowana. Namawiamy do picia wody z kranu.
PIJ WODĘ Z KRANU » RAPORT JAKOŚCI WODY » TWARDOŚĆ WODY » EKO EDUKACJA  » WSPÓŁPRACA »
Ścieki w Mińsku oczyszczane są zgodnie z normami Ministerstwa Środowiska. Oczyszczalnia Ścieków zlokalizowana jest w południowo-zachodniej części miasta.
OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW » ZADBAJ O ŚRODOWISKO » AGROVIT » ENERGIA ZE ŚCIEKÓW »
SPÓŁKA
USŁUGI
KONTAKT
DLA PRACOWNIKA
DLA KLIENTA
WODA
KANALIZACJA
PRZETARGI
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim   -  polityka prywatności »
Do góry