W trosce
o mieszkańców
i środowisko

2019/04/18

Umowa na przebudowę kolektora sanitarnego.

Poprawa efektywności gospodarki wodno-ściekowej w Mińsku Mazowieckim to kolejne korzyści z nowej inwestycji Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim.
Dnia 16.04.2019 r. w siedzibie mińskiej Spółki podpisana została umowa na realizację zadania pn. Przebudowa kolektora sanitarnego „0”. Wykonawcą jest firma Aarsleff Sp. z o.o. z Warszawy i wyłoniona została w drodze postępowania przetargowego. W podpisaniu umowy uczestniczyli: ze strony zamawiającego Prezes Jarosław Grenda, natomiast ze strony wykonawcy Paweł Nurzyński.
Umowa obejmuje zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania „Przebudowa kolektora sanitarnego „0” na odcinku od oczyszczalni ścieków w Mińsku Mazowieckim do ul. Chochołowskiej oraz od ul. Łąkowej do ul. Warszawskiej. Roboty budowlane zostaną wykonane metodą bezwykopową oraz przy użyciu tzw. rękawa termoutwardzalnego. Termin zakończenia zadania 30.11.2019 r.

Umowa z AArsfel

 

» powrót
Przedsiębiorstwo zostało powołane aby służyć Wam mieszkańcom miasta. Naszym celem jest Wasze zadowolenie. Zrobimy wszystko abyście mieli poczucie, że świadczymy usługi, z których jesteście zadowoleni a obsługa w pełni Was satysfakcjonuje.
PRZYŁĄCZ SIĘ DO SIECI » WZORY UMÓW I FORMULARZE » CENNIK I TARYFY » REGULAMINY » NAJWAŻNIEJSZE PYTANIA » ODCZYT WODOMIERZA » AWARIE »
Woda to źródło życia, dlatego w naszym przedsiębiorstwie jej jakość jest dla nas najważniejsza. Badania wykazują, że woda w mińskich wodociągach jest najwyższej jakości, czasem nawet lepsza niż woda butelkowana. Namawiamy do picia wody z kranu.
PIJ WODĘ Z KRANU » RAPORT JAKOŚCI WODY » TWARDOŚĆ WODY » EKO EDUKACJA  » WSPÓŁPRACA »
Ścieki w Mińsku oczyszczane są zgodnie z normami Ministerstwa Środowiska. Oczyszczalnia Ścieków zlokalizowana jest w południowo-zachodniej części miasta.
OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW » ZADBAJ O ŚRODOWISKO » AGROVIT » ENERGIA ZE ŚCIEKÓW »
SPÓŁKA
USŁUGI
KONTAKT
DLA PRACOWNIKA
DLA KLIENTA
WODA
KANALIZACJA
PRZETARGI
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim   -  polityka prywatności »
Do góry