W trosce
o mieszkańców
i środowisko

2019/04/29

Profesor Dariusz Rosati z wizytą w naszej firmie.

W dniu 25 kwietnia br. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim odwiedził Poseł do Parlamentu Europejskiego prof. Dariusz Rosati oraz Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki Marcin Jakubowski.

W siedzibie spółki prof. Dariusz Rosati spotkał się z prezesem Jarosławem Grendą i Dyrektor Małgorzatą Krupą, którzy pokazali Gościowi obiekt przy ul. Mireckiego oraz omówili prace związane z inwestycjami realizowanymi z pozyskanych środków unijnych. Spółka przygotowuje obecnie przetargi na projekty „Poprawa efektywności gospodarki wodno-ściekowej dla potrzeb aglomeracji Mińsk Mazowiecki – etap II” oraz „Stworzenie innowacyjnego systemu gospodarki osadowej i uzdatniania wody dla potrzeb aglomeracji Mińsk Mazowiecki” w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Łączne dofinansowanie unijne wyniesie ponad 43 mln zł.

Realizacja zadań zaplanowana jest na lata 2019-2022.

Wizyta prof. Dariusz Rosati i Burmistrz Marcin Jakubowski

Wizyta prof. Dariusz Rosati i Burmistrz Marcin Jakubowski

Wizyta prof. Dariusz Rosati i Burmistrz Marcin Jakubowski

Wizyta prof. Dariusz Rosati i Burmistrz Marcin Jakubowski

Wizyta prof. Dariusz Rosati i Burmistrz Marcin Jakubowski

» powrót
Przedsiębiorstwo zostało powołane aby służyć Wam mieszkańcom miasta. Naszym celem jest Wasze zadowolenie. Zrobimy wszystko abyście mieli poczucie, że świadczymy usługi, z których jesteście zadowoleni a obsługa w pełni Was satysfakcjonuje.
PRZYŁĄCZ SIĘ DO SIECI » WZORY UMÓW I FORMULARZE » CENNIK I TARYFY » REGULAMINY » NAJWAŻNIEJSZE PYTANIA » ODCZYT WODOMIERZA » AWARIE »
Woda to źródło życia, dlatego w naszym przedsiębiorstwie jej jakość jest dla nas najważniejsza. Badania wykazują, że woda w mińskich wodociągach jest najwyższej jakości, czasem nawet lepsza niż woda butelkowana. Namawiamy do picia wody z kranu.
PIJ WODĘ Z KRANU » RAPORT JAKOŚCI WODY » TWARDOŚĆ WODY » EKO EDUKACJA  » WSPÓŁPRACA »
Ścieki w Mińsku oczyszczane są zgodnie z normami Ministerstwa Środowiska. Oczyszczalnia Ścieków zlokalizowana jest w południowo-zachodniej części miasta.
OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW » ZADBAJ O ŚRODOWISKO » AGROVIT » ENERGIA ZE ŚCIEKÓW »
SPÓŁKA
USŁUGI
KONTAKT
DLA PRACOWNIKA
DLA KLIENTA
WODA
KANALIZACJA
PRZETARGI
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim   -  polityka prywatności »
Do góry