W trosce
o mieszkańców
i środowisko

2019/06/14

Badanie wody w kierunku LEGIONELLA

Od 16.05.2019 r. w zakresie akredytacji naszego Laboratorium (nr AB 1189) pojawiło się nowe oznaczenie - Liczba bakterii z rodzaju Legionella

Laboratorium posiada również zatwierdzenie systemu jakości prowadzonych badań wody dla tej metody przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (Decyzja nr HK.4103.1.2019).

Oferujemy badanie wody w kierunku Legionella w obiektach zakwaterowania zbiorowego wszystkich typów (hotele, pensjonaty, domy pomocy społecznej, szpitale itp.), pływalniach oraz na potrzeby własne klientów indywidualnych.

Zapewniamy dojazd wykwalifikowanego Próbkobiorcy oraz pobór próbek zgodnie z obowiązującymi normami.

Wymagania prawne

Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z dnia 7 grudnia 2017 (Dz.U.2017 poz. 2294) należy badać ciepłą wodę użytkową na obecność Legionellaw przedsiębiorstwach podmiotu wykonującego działalność leczniczą, w budynkach zamieszkania zbiorowego oraz w budynkach użyteczności publicznej, w których w trakcie ich użytkowania wytwarzany jest aerozol wodno – powietrzny” m.in. hotele, pensjonaty, domy pomocy społecznej, szpitale itp. Częstotliwość wykonywania badań jest uzależniona od stopnia zasiedlenia instalacji wodnej.

Badanie wody w kierunku liczby bakterii z rodzaju Legionella

Bakterie z rodzaju Legionella występują dość powszechnie w otaczającym nas środowisku. Znajdują się bowiem w ciepłej wodzie użytkowej, zbiornikach wodnych i wieżach chłodniczych. Można ją znaleźć także w basenie czy brodziku. Jeśli chodzi o pochodzenie zakażenia pałeczkami tych mikroorganizmów, są to z reguły instalacje wody ciepłej. Optymalne warunki do rozwoju Legionelli znajdują się w sitkach prysznicowych, kurkach czerpalnych, urządzeniach klimatycznych czy nawilżaczach.

Badanie wody w kierunku Legionella trwa do 10 dni. Oznaczenie wykonujemy metodą filtracji membranowej zgodnie z obowiązującą normą PN-EN ISO 11731:2017-08.

W sprawie oferty badań wody w kierunku Legionella prosimy o kontakt z Laboratorium pod numerem 25 759 39 36 lub e-mail: laboratorium@pwikminsk.pl

» powrót
Przedsiębiorstwo zostało powołane aby służyć Wam mieszkańcom miasta. Naszym celem jest Wasze zadowolenie. Zrobimy wszystko abyście mieli poczucie, że świadczymy usługi, z których jesteście zadowoleni a obsługa w pełni Was satysfakcjonuje.
PRZYŁĄCZ SIĘ DO SIECI » WZORY UMÓW I FORMULARZE » CENNIK I TARYFY » REGULAMINY » NAJWAŻNIEJSZE PYTANIA » ODCZYT WODOMIERZA » AWARIE »
Woda to źródło życia, dlatego w naszym przedsiębiorstwie jej jakość jest dla nas najważniejsza. Badania wykazują, że woda w mińskich wodociągach jest najwyższej jakości, czasem nawet lepsza niż woda butelkowana. Namawiamy do picia wody z kranu.
PIJ WODĘ Z KRANU » RAPORT JAKOŚCI WODY » TWARDOŚĆ WODY » EKO EDUKACJA  » WSPÓŁPRACA »
Ścieki w Mińsku oczyszczane są zgodnie z normami Ministerstwa Środowiska. Oczyszczalnia Ścieków zlokalizowana jest w południowo-zachodniej części miasta.
OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW » ZADBAJ O ŚRODOWISKO » AGROVIT » ENERGIA ZE ŚCIEKÓW »
SPÓŁKA
USŁUGI
KONTAKT
DLA PRACOWNIKA
DLA KLIENTA
WODA
KANALIZACJA
PRZETARGI
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim   -  polityka prywatności »
Do góry