W trosce
o mieszkańców
i środowisko

2019/08/11

Przetarg na budowę sieci wodociągowej.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. ul. Józefa Mireckiego 20, 05-300 Mińsk Mazowiecki ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro na roboty budowlane pn.: 

„Budowa sieci wodociągowej od wodociągu w ul. Aureliusza Chróścielewskiego do ul. Kolejowej przez teren PKP w Mińsku Mazowieckim”

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami i dokumentacją projektową dostępna jest w wersji elektronicznej na platformie zakupowej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. pod adresem:
https://pwikminsk.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html

oraz na naszej stronie internetowej w zakładce Przetargi (ścieżka> Spółka/Przetargi) pod poniższym adresem:

http://www.pwikminsk.pl/przetargi,22.html

 

» powrót
Przedsiębiorstwo zostało powołane aby służyć Wam mieszkańcom miasta. Naszym celem jest Wasze zadowolenie. Zrobimy wszystko abyście mieli poczucie, że świadczymy usługi, z których jesteście zadowoleni a obsługa w pełni Was satysfakcjonuje.
PRZYŁĄCZ SIĘ DO SIECI » WZORY UMÓW I FORMULARZE » CENNIK I TARYFY » REGULAMINY » NAJWAŻNIEJSZE PYTANIA » ODCZYT WODOMIERZA » AWARIE » RODO »
Woda to źródło życia, dlatego w naszym przedsiębiorstwie jej jakość jest dla nas najważniejsza. Badania wykazują, że woda w mińskich wodociągach jest najwyższej jakości, czasem nawet lepsza niż woda butelkowana. Namawiamy do picia wody z kranu.
PIJ WODĘ Z KRANU » RAPORT JAKOŚCI WODY » TWARDOŚĆ WODY » EKO EDUKACJA  » WSPÓŁPRACA »
Ścieki w Mińsku oczyszczane są zgodnie z normami Ministerstwa Środowiska. Oczyszczalnia Ścieków zlokalizowana jest w południowo-zachodniej części miasta.
OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW » ZADBAJ O ŚRODOWISKO » AGROVIT » ENERGIA ZE ŚCIEKÓW »
SPÓŁKA
USŁUGI
KONTAKT
DLA PRACOWNIKA
DLA KLIENTA
WODA
KANALIZACJA
PRZETARGI
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim   -  polityka prywatności »
Do góry