W trosce
o mieszkańców
i środowisko

2019/08/11

Renowacja kolektora sanitarnego metodą bezwykopową.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim jest w trakcie wykonywania renowacji kolektora sanitarnego, która odbywa się metodą bezwykopową z zastosowaniem technologii rękawa termoutwardzalnego. Ze względu na zły stan techniczny kanału sanitarnego będącego w eksploatacji od 1958 roku uzasadnieniem dla realizacji zadania jest w szczególności zapewnienie bezawaryjnego funkcjonowania kanalizacji miejskiej, wyeliminowanie nieszczelności oraz ograniczenie ilości wód infiltracyjnych przedostających się do kanałów.

Metoda ta polega na wprowadzeniu przez studzienkę kanalizacyjną elastycznego rękawa z włókniny poliestrowej nasączonej żywicami termoutwardzalnymi. Podczas instalacji zapewnia się jego rozprężanie i przyleganie do naprawianego przewodu poprzez wypełniającą go wodę i przeprowadza się proces termicznego utwardzania żywic dzięki podgrzaniu wody.

Wybrane rozwiązanie, z uwagi na swoją skuteczność oraz nieinwazyjny sposób montażu, jest stosowane tam gdzie zachodzi konieczność uniknięcia uzyskiwania zgód właścicieli gruntów prywatnych na prowadzenie robót ziemnych i ich nieruchomościach oraz związanych z wykonaniem wykopów i odtwarzaniem konstrukcji jezdni. Metoda ta ogranicza do niezbędnego minimum zajmowanego terenu oraz zakłóceń w ruchu drogowym.

Przebudowa kolektora sanitarnego „0” prowadzona jest w ramach projektu pn. „Poprawa efektywności gospodarki wodno-ściekowej dla potrzeb aglomeracji Mińsk Mazowiecki – etap II” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Kolektor przed renowacją

 Kolektor O przed renowacją

Kolektor po renowacji

Kolektor O po renowacji

» powrót
Przedsiębiorstwo zostało powołane aby służyć Wam mieszkańcom miasta. Naszym celem jest Wasze zadowolenie. Zrobimy wszystko abyście mieli poczucie, że świadczymy usługi, z których jesteście zadowoleni a obsługa w pełni Was satysfakcjonuje.
PRZYŁĄCZ SIĘ DO SIECI » WZORY UMÓW I FORMULARZE » CENNIK I TARYFY » REGULAMINY » NAJWAŻNIEJSZE PYTANIA » ODCZYT WODOMIERZA » AWARIE » RODO »
Woda to źródło życia, dlatego w naszym przedsiębiorstwie jej jakość jest dla nas najważniejsza. Badania wykazują, że woda w mińskich wodociągach jest najwyższej jakości, czasem nawet lepsza niż woda butelkowana. Namawiamy do picia wody z kranu.
PIJ WODĘ Z KRANU » RAPORT JAKOŚCI WODY » TWARDOŚĆ WODY » EKO EDUKACJA  » WSPÓŁPRACA »
Ścieki w Mińsku oczyszczane są zgodnie z normami Ministerstwa Środowiska. Oczyszczalnia Ścieków zlokalizowana jest w południowo-zachodniej części miasta.
OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW » ZADBAJ O ŚRODOWISKO » AGROVIT » ENERGIA ZE ŚCIEKÓW »
SPÓŁKA
USŁUGI
KONTAKT
DLA PRACOWNIKA
DLA KLIENTA
WODA
KANALIZACJA
PRZETARGI
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim   -  polityka prywatności »
Do góry