W trosce
o mieszkańców
i środowisko

2019/09/10

Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w ul. Konstytucji 3 Maja.

W dniu 5 września 2019 r. w siedzibie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. została podpisana umowa na realizację zadania pn.: „Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w ul. Konstytucji 3 Maja w Mińsku Mazowieckim”. Zakres inwestycji przewiduje budowę sieci wodociągowej w ul. Konstytucji 3 Maja na odcinku od ronda Michała Sławińskiego do nieruchomości przy ul. Konstytucji 3 Maja 6 oraz przebudowę istniejącej sieci wodociągowej w obrębie ronda w kierunku ul. Tadeusza Kościuszki i Jana Pawła II. Zakończenie realizacji inwestycji planowane jest do dnia 31.10.2019 r. W ramach inwestycji wykonane zostaną nowe odcinki sieci wodociągowej o średnicy 160 mm z rur PEHDRC przy wykorzystaniu techniki bezwykopowej - przewiertów HDD o łącznej długości 168,70 mb.

Wykonawcą robót jest firma ENERGO-WAC Wacław Bąk z siedzibą Czernidła 28, 05-520 Konstancin-Jeziorna. Inwestycja realizowana będzie ze środków własnych. Wartość brutto zadania wynosi 223 955,37 złotych

» powrót
Przedsiębiorstwo zostało powołane aby służyć Wam mieszkańcom miasta. Naszym celem jest Wasze zadowolenie. Zrobimy wszystko abyście mieli poczucie, że świadczymy usługi, z których jesteście zadowoleni a obsługa w pełni Was satysfakcjonuje.
PRZYŁĄCZ SIĘ DO SIECI » WZORY UMÓW I FORMULARZE » CENNIK I TARYFY » REGULAMINY » NAJWAŻNIEJSZE PYTANIA » ODCZYT WODOMIERZA » AWARIE » RODO »
Woda to źródło życia, dlatego w naszym przedsiębiorstwie jej jakość jest dla nas najważniejsza. Badania wykazują, że woda w mińskich wodociągach jest najwyższej jakości, czasem nawet lepsza niż woda butelkowana. Namawiamy do picia wody z kranu.
PIJ WODĘ Z KRANU » RAPORT JAKOŚCI WODY » TWARDOŚĆ WODY » EKO EDUKACJA  » WSPÓŁPRACA »
Ścieki w Mińsku oczyszczane są zgodnie z normami Ministerstwa Środowiska. Oczyszczalnia Ścieków zlokalizowana jest w południowo-zachodniej części miasta.
OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW » ZADBAJ O ŚRODOWISKO » AGROVIT » ENERGIA ZE ŚCIEKÓW »
SPÓŁKA
USŁUGI
KONTAKT
DLA PRACOWNIKA
DLA KLIENTA
WODA
KANALIZACJA
PRZETARGI
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim   -  polityka prywatności »
Do góry