W trosce
o mieszkańców
i środowisko

2019/09/26

Podpisaliśmy umowę na budowę sieci wodociągowej.

W dniu 25 września 2019 r. w siedzibie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. została podpisana umowa na realizację zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej od wodociągu w ul. Aureliusza Chróścielewskiego do ul. Kolejowej przez teren PKP w Mińsku Mazowieckim”. Inwestycja zapewni dostawę wody miejskiej do obszarów inwestycyjnych objętych oś. „Kędzierak” na północ od ul. Chróścielewskiego, obszarów przemysłowych zlokalizowanych w rejonie ZNTK-u oraz budynków związanych z obsługą transportu kolejowego.

Zakończenie realizacji inwestycji planowane jest do dnia 31.01.2020r. W ramach inwestycji wykonana zostanie sieci wodociągowa o średnicy 225 mm z rur PEHDRC przy wykorzystaniu techniki bezwykopowej - przewiertów HDD o łącznej długości L=1294,0 mb.

Wykonawcą robót jest Konsorcjum: ENERGOTEL-BIS Joanna Taciak 05-320 Mrozy, ul. Adama Mickiewicza 105 – Lider Konsorcjum ojarraz M.J.SANIT–Marek Jendraszek 05-071 Sulejówek, ul. Mazowiecka 22 – Partner Konsorcjum. Inwestycja realizowana będzie ze środków własnych. Wartość brutto zadania wynosi 780 690,80 złotych.

» powrót
Przedsiębiorstwo zostało powołane aby służyć Wam mieszkańcom miasta. Naszym celem jest Wasze zadowolenie. Zrobimy wszystko abyście mieli poczucie, że świadczymy usługi, z których jesteście zadowoleni a obsługa w pełni Was satysfakcjonuje.
PRZYŁĄCZ SIĘ DO SIECI » WZORY UMÓW I FORMULARZE » CENNIK I TARYFY » REGULAMINY » NAJWAŻNIEJSZE PYTANIA » ODCZYT WODOMIERZA » AWARIE » RODO »
Woda to źródło życia, dlatego w naszym przedsiębiorstwie jej jakość jest dla nas najważniejsza. Badania wykazują, że woda w mińskich wodociągach jest najwyższej jakości, czasem nawet lepsza niż woda butelkowana. Namawiamy do picia wody z kranu.
PIJ WODĘ Z KRANU » RAPORT JAKOŚCI WODY » TWARDOŚĆ WODY » EKO EDUKACJA  » WSPÓŁPRACA »
Ścieki w Mińsku oczyszczane są zgodnie z normami Ministerstwa Środowiska. Oczyszczalnia Ścieków zlokalizowana jest w południowo-zachodniej części miasta.
OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW » ZADBAJ O ŚRODOWISKO » AGROVIT » ENERGIA ZE ŚCIEKÓW »
SPÓŁKA
USŁUGI
KONTAKT
DLA PRACOWNIKA
DLA KLIENTA
WODA
KANALIZACJA
PRZETARGI
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim   -  polityka prywatności »
Do góry