W trosce
o mieszkańców
i środowisko

2020/04/17

Wspólna realizacja inwestycji z Miastem Mińsk Mazowiecki.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. zawarło z Miastem Mińsk Mazowiecki porozumienie w celu wspólnej realizacji inwestycji: „Rozbudowa drogi gminnej ul. 7 –go Pułku Ułanów Lubelskich w Mińsku Mazowieckim” oraz „Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w ul. 7 Pułku Ułanów Lubelskich w Mińsku Mazowieckim” dla których to zadań inwestycyjnych dla potrzeb postępowania przyjęto jedną wspólną nazwę „Rozbudowa drogi gminnej ul. 7–go Pułku Ułanów Lubelskich wraz z infrastrukturą”. Strony ustaliły Miasto Mińsk Mazowiecki na Zamawiającego upoważnionego do przygotowania i przeprowadzenia postępowania oraz udzielenia zamówienia publicznego. Ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami zostały zamieszone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki w zakładce zamówienia publiczne powyżej 30 tyś. euro pod adresem: http://www.bip.minsk-maz.pl/. Wspólne przedsięwzięcie znacząco przyśpieszy i usprawni wykonanie inwestycji.

Bezpośredni link do zamówienia (kliknij tu >>>)

» powrót
Przedsiębiorstwo zostało powołane aby służyć Wam mieszkańcom miasta. Naszym celem jest Wasze zadowolenie. Zrobimy wszystko abyście mieli poczucie, że świadczymy usługi, z których jesteście zadowoleni a obsługa w pełni Was satysfakcjonuje.
PRZYŁĄCZ SIĘ DO SIECI » WZORY UMÓW I FORMULARZE » CENNIK I TARYFY » REGULAMINY » NAJWAŻNIEJSZE PYTANIA » ODCZYT WODOMIERZA » AWARIE » RODO »
Woda to źródło życia, dlatego w naszym przedsiębiorstwie jej jakość jest dla nas najważniejsza. Badania wykazują, że woda w mińskich wodociągach jest najwyższej jakości, czasem nawet lepsza niż woda butelkowana. Namawiamy do picia wody z kranu.
PIJ WODĘ Z KRANU » RAPORT JAKOŚCI WODY » TWARDOŚĆ WODY » EKO EDUKACJA  » WSPÓŁPRACA »
Ścieki w Mińsku oczyszczane są zgodnie z normami Ministerstwa Środowiska. Oczyszczalnia Ścieków zlokalizowana jest w południowo-zachodniej części miasta.
OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW » ZADBAJ O ŚRODOWISKO » AGROVIT » ENERGIA ZE ŚCIEKÓW »
SPÓŁKA
USŁUGI
KONTAKT
DLA PRACOWNIKA
DLA KLIENTA
WODA
KANALIZACJA
PRZETARGI
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim   -  polityka prywatności »
Do góry