W trosce
o mieszkańców
i środowisko

2020/06/15

PWiK zachęca do retencji.

Zmienna intensywność opadów powodująca susze bądź powodzie sprawia, że coraz częściej interesujemy się retencjonowaniem wody deszczowej. Magazynowanie deszczówki domowymi sposobami jest bardzo proste, oszczędza zasoby wodne i nasze pieniądze.

Zgromadzona woda wpływa pozytywnie na rozwój roślin, a co za tym idzie, na: zwiększenie bioróżnorodności, poprawę mikroklimatu, czystość powietrza, upiększanie estetyki okolicy oraz przeciwdziała powstawaniu wysp ciepła.

Warto podkreślić, iż największą zmianą wprowadzoną w zakresie kwalifikacji ścieków przez Prawo wodne w ostatnim czasie jest wyłączenie z ich katalogu wód opadowych i roztopowych. Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków nie obejmuje już swoimi regulacjami takich wód - stanowią one obecnie samodzielną, odrębną kategorię nieczystości, do której przepisy dotyczące ścieków nie znajdują już zastosowania. Zgodnie z przepisami nie wprowadza się ścieków opadowych do sieci kanalizacyjnej sanitarnej, jest to wykroczenie i grozi karą grzywny do 10 tysięcy zł.

Każdy posiadacz nieruchomości gruntowej może umieścić na działce zbiornik retencyjny i gromadzić tam wodę, która zostanie wykorzystana do celów innych niż spożycie przez ludzi, pozwalając tym samym zaoszczędzić wodę pitną. Oczywiście zawsze istnieje także możliwość odprowadzenia wód opadowych na własny teren nieutwardzony czy do dołów chłonnych.

Przy wykorzystaniu deszczówki, możemy zmniejszyć zużycie wody w naszym gospodarstwie nawet do 60%! Tutaj realna oszczędność pieniędzy idzie w parze z proekologiczną postawą. Zebraną wodę może użyć zarówno w środku, jak i na zewnątrz budynku. Możemy podlać nią ogród albo użyć jej do pojenia zwierząt, mycia, prania, prac porządkowych oraz tam gdzie jest to możliwe do spłukiwania toalet. Ponadto gromadzenie deszczówki może w znacznym stopniu zredukować spływ powierzchniowy wody deszczowej, a co za tym idzie, z jednej strony chronić przed podtopieniami, z drugiej strony zapewniać potrzebną wodę na bezopadowe i upalne okresy suszy.

» powrót
Przedsiębiorstwo zostało powołane aby służyć Wam mieszkańcom miasta. Naszym celem jest Wasze zadowolenie. Zrobimy wszystko abyście mieli poczucie, że świadczymy usługi, z których jesteście zadowoleni a obsługa w pełni Was satysfakcjonuje.
PRZYŁĄCZ SIĘ DO SIECI » WZORY UMÓW I FORMULARZE » CENNIK I TARYFY » REGULAMINY » NAJWAŻNIEJSZE PYTANIA » ODCZYT WODOMIERZA » AWARIE » RODO » DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI SERWISU »
Woda to źródło życia, dlatego w naszym przedsiębiorstwie jej jakość jest dla nas najważniejsza. Badania wykazują, że woda w mińskich wodociągach jest najwyższej jakości, czasem nawet lepsza niż woda butelkowana. Namawiamy do picia wody z kranu.
PIJ WODĘ Z KRANU » RAPORT JAKOŚCI WODY » TWARDOŚĆ WODY » EKO EDUKACJA  » WSPÓŁPRACA »
Ścieki w Mińsku oczyszczane są zgodnie z normami Ministerstwa Środowiska. Oczyszczalnia Ścieków zlokalizowana jest w południowo-zachodniej części miasta.
OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW » ZADBAJ O ŚRODOWISKO » AGROVIT » ENERGIA ZE ŚCIEKÓW »
SPÓŁKA
USŁUGI
KONTAKT
DLA PRACOWNIKA
DLA KLIENTA
WODA
KANALIZACJA
PRZETARGI
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim   -  polityka prywatności »
Do góry