W trosce
o mieszkańców
i środowisko

2014/09/18

PWiK podpisuje kolejną umowę w ramach POIiŚ

15 września 2014 r. w siedzibie WFOŚiGW w Warszawie została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pod nazwą „Poprawa efektywności gospodarki wodno-ściekowej dla potrzeb aglomeracji Mińsk Mazowiecki – etap I”. Beneficjentem środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na Mazowszu zostało Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim.

Jest to drugi projekt realizowany przez PWiK Mińsk Mazowiecki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013 (Priorytet I Gospodarka wodno - ściekowa, Działanie 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM).
Wartość tego projektu opiewa na kwotę 12.941.894,98 zł brutto, w tym wysokość dofinansowania z Unii Europejskiej w ramach POIiŚ, stanowi wartość 4.841.220,02 zł. Zakres finansowo - rzeczowy obejmuje:

  • Budowę kanalizacji sanitarnej na ul. Sosnkowskiego, 
  • Wodociąg ul. Chróścielewskiego 
  • Wodociąg ul. Sosnkowskiego 
  • Automatyczny rozdział ścieków, 
  • Kamerę do inspekcji kanalizacji + samochód, 
  • Samochód specjalny do czyszczenia kanalizacji sanitarnej, 
  • Remont kolektorów „B” i „0”.

 PWiK podpisuje kolejna umowę w ramach POIiŚ

» powrót
Przedsiębiorstwo zostało powołane aby służyć Wam mieszkańcom miasta. Naszym celem jest Wasze zadowolenie. Zrobimy wszystko abyście mieli poczucie, że świadczymy usługi, z których jesteście zadowoleni a obsługa w pełni Was satysfakcjonuje.
PRZYŁĄCZ SIĘ DO SIECI » WZORY UMÓW I FORMULARZE » CENNIK I TARYFY » REGULAMINY » NAJWAŻNIEJSZE PYTANIA » ODCZYT WODOMIERZA » AWARIE » RODO »
Woda to źródło życia, dlatego w naszym przedsiębiorstwie jej jakość jest dla nas najważniejsza. Badania wykazują, że woda w mińskich wodociągach jest najwyższej jakości, czasem nawet lepsza niż woda butelkowana. Namawiamy do picia wody z kranu.
PIJ WODĘ Z KRANU » RAPORT JAKOŚCI WODY » TWARDOŚĆ WODY » EKO EDUKACJA  » WSPÓŁPRACA »
Ścieki w Mińsku oczyszczane są zgodnie z normami Ministerstwa Środowiska. Oczyszczalnia Ścieków zlokalizowana jest w południowo-zachodniej części miasta.
OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW » ZADBAJ O ŚRODOWISKO » AGROVIT » ENERGIA ZE ŚCIEKÓW »
SPÓŁKA
USŁUGI
KONTAKT
DLA PRACOWNIKA
DLA KLIENTA
WODA
KANALIZACJA
PRZETARGI
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim   -  polityka prywatności »
Do góry