W trosce
o mieszkańców
i środowisko

2014/10/21

Światowy Dzień Mycia Rąk w Mińsku Mazowieckim

15 października br. w sali konferencyjnej na terenie oczyszczalni ścieków przy ulicy Chróścielewskiego 1 odbyła się konferencja prasowa poświęcona Światowemu Dniu Mycia Rąk. Podczas konferencji zostały omówione działania Spółki w zakresie edukacji ekologicznej i ochrony zdrowia. Ponadto rozmawiano o najnowszych inwestycjach rozwojowych PWiK w tym realizowanych w ramach dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pn: „Uporządkowaniu gospodarki wodno – ściekowej na terenie Miasta w aglomeracji Mińsk Mazowiecki”. W ramach umowy o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, PWiK Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim otrzymało dofinansowanie na poziomie 85% do:

  • wybudowania łącznie 3,12 km kanalizacji sanitarnej
  • inwestycji w źródła energii odnawialnej – wybudowano jednostkę kogeneracyjną wykorzystującą biogaz powstający na terenie oczyszczalni ścieków w Mińsku Mazowieckim. W wyniku przetwarzania biogazu wytwarza się energia cieplna oraz elektryczna, która zaspokaja znaczną część potrzeb oczyszczalni.
  • modernizacji technologii oczyszczania ścieków, polegającej na przebudowie ciągu biologicznego i zwiększenie wydajności.
  • modernizacji Stacji Uzdatniania Wody „Kędzierak” – dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii pompowania wody jesteśmy w stanie zapewnić lepszą jakość usług dostarczania wody oraz dotrzeć do większej ilości mieszkańców.

Podczas konferencji jako prelegenci głos zabrali: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Lekarz Med. Dorota Boruta, Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki Marcin Jakubowski, a także Prezes PWiK Sp. z o.o. Mińsk Mazowiecki Bernard Krekora. Całość poprowadził dziennikarz TVP Bogdan Saternus.
Światowy Dzień Mycia Rąk (ang. Global Handwashing Day , GHD) - święto obchodzone corocznie 15 października, ustanowione przez UNICEF w 2008 roku, jako akcja edukacyjna której celem jest globalna edukacja na temat mycia rąk.
Inspiratorem było Zgromadzenie Ogólne ONZ, które ustanowiło 2008 rok Międzynarodowym Rokiem Warunków Sanitarnych. Wydarzenie to miało zmobilizować miliony ludzi do korzystania z wody i mydła w celach higienicznych. Akcję wspiera globalnie również Światowa Organizacja Zdrowia. UNICEF przypomina, że każdego dnia 1,4 tys. dzieci poniżej piątego roku życia umiera na skutek chorób biegunkowych spowodowanych brakiem dostępu do czystej wody, urządzeń sanitarnych i nieprzestrzeganiem podstawowych zasad higieny.
Z danych UNICEF wynika, że biegunka jest nadal drugą, najczęstszą przyczyną śmierci dzieci poniżej piątego roku życia. Każdego roku umiera z jej powodu 600 tys. dzieci. Ponad 1,7 mld dzieci dotkniętych tą chorobą boryka się z problemami zahamowania wzrostu (niska waga ciała w stosunku do wieku, opóźnienia w rozwoju).
UNICEF przypomina, że jedną z najprostszych i najtańszych metod ograniczenia liczby zachorowań jest mycie rąk mydłem. Mycie rąk przed jedzeniem i po wizycie w toalecie skutecznie ogranicza rozprzestrzenianie się chorób biegunkowych.
Wydarzenia związane ze Światowym Dniem Mycia Rąk mają pomóc w promowaniu tej prostej czynności i uświadamiać kluczową rolę, jaką odgrywa ona w ochronie zdrowia i życia dzieci.
Zaraz po konferencji prasowej sympatyczna maskotka PWiK rozdawała mieszkańcom mydełka przypominające o codziennej higienie rąk.

Światowy dzień mycia rąk w Mińsku Mazowieckim

Światowy dzień mycia rąk w Mińsku Mazowieckim

Światowy dzień mycia rąk w Mińsku Mazowieckim

Światowy dzień mycia rąk w Mińsku Mazowieckim

» powrót
Przedsiębiorstwo zostało powołane aby służyć Wam mieszkańcom miasta. Naszym celem jest Wasze zadowolenie. Zrobimy wszystko abyście mieli poczucie, że świadczymy usługi, z których jesteście zadowoleni a obsługa w pełni Was satysfakcjonuje.
PRZYŁĄCZ SIĘ DO SIECI » WZORY UMÓW I FORMULARZE » CENNIK I TARYFY » REGULAMINY » NAJWAŻNIEJSZE PYTANIA » ODCZYT WODOMIERZA » AWARIE »
Woda to źródło życia, dlatego w naszym przedsiębiorstwie jej jakość jest dla nas najważniejsza. Badania wykazują, że woda w mińskich wodociągach jest najwyższej jakości, czasem nawet lepsza niż woda butelkowana. Namawiamy do picia wody z kranu.
PIJ WODĘ Z KRANU » RAPORT JAKOŚCI WODY » TWARDOŚĆ WODY » EKO EDUKACJA  » WSPÓŁPRACA »
Ścieki w Mińsku oczyszczane są zgodnie z normami Ministerstwa Środowiska. Oczyszczalnia Ścieków zlokalizowana jest w południowo-zachodniej części miasta.
OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW » ZADBAJ O ŚRODOWISKO » AGROVIT » ENERGIA ZE ŚCIEKÓW »
SPÓŁKA
USŁUGI
KONTAKT
DLA PRACOWNIKA
DLA KLIENTA
WODA
KANALIZACJA
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim   -  polityka prywatności »
Do góry