W trosce
o mieszkańców
i środowisko

2013/08/27

Nielegalne podłączenia

Od kilku tygodni pracownicy Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim prowadzą akcję wykrywania nielegalnego odprowadzania wód opadowych i roztopowych (traktowanych jako ścieki opadowe ) oraz wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej.

Prowadzona kontrola wykazała do tej pory ponad 50 nielegalnych podłączeń . Na początku września rozpocznie sie kolejna akcja zadymiania w celu wykrycia jak największej ilości podobnych procederów przed nadejściem zimy. Technika ta polega na wprowadzeniu dymu do kanału odprowadzającego ścieki sanitarne który wydobywając się na zewnątrz wskazuje drogi i miejsca połączeń. Ukazanie się dymu np. w rynnach budynku lub wpustach przed garażem jest jednoznacznym dowodem na połączenie systemu odprowadzania wód opadowych lub roztopowych z kanalizacją sanitarną, która powinna przyjmować wyłącznie ścieki bytowe z poszczególnych gospodarstw domowych.

W przypadku takiego stwierdzenia, fakt ten jest fotografowany, a właściciel nieruchomości wzywany jest pisemnie o odłączenie rur „deszczowych” od kanalizacji sanitarnej. O dokonaniu takowego odcięcia Spółka musi być pisemnie poinformowana. W najbliższych dniach pracownicy PWiK planują także inspekcje posesji, w których odłączenia zostały dokonane w roku ubiegłym. Warto w tym miejscu przypomnieć, iż obowiązujące przepisy zabraniają wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej w myśl art.. 9. ust. 1. Ustawy z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz.U.123/06 poz. 858 z późniejszymi zmianami)

W odpowiedzi na zgłaszane już wątpliwości należy zaznaczyć, że wytworzony dym jest zupełnie bezpieczny dla zdrowia i życia ludzi i zwierząt a także nie ma negatywnego oddziaływania na roślinność. Ponadto przeprowadzenie przedmiotowej kontroli odbywa się bez konieczności wstępu na teren kontrolowanej nieruchomości.

Skutki wprowadzania deszczówki do kanalizacji sanitarnej odczuwalne są chociażby za pośrednictwem nieprzyjemnego zapachu wydobywającego się ze studzienek kanalizacyjnych. Najgorsze efekty omawianego procederu uwidaczniają sie szczególnie podczas intensywnych opadów, gdy niejednokrotnie dochodzi do lokalnych podtopień ściekami wylewającymi się przez włazy studzienek kanalizacyjnych. Wprowadzając wodę deszczową, oprócz wymienionych zagrożeń, marnuje się także energię potrzebną do oczyszczenia dodatkowego ścieku oraz wodę. Warto pamiętać bowiem, że wodę opadową można retencjonować i wykorzystywać m.in. do podlewania ogrodu czy prac porządkowych.

» powrót
Przedsiębiorstwo zostało powołane aby służyć Wam mieszkańcom miasta. Naszym celem jest Wasze zadowolenie. Zrobimy wszystko abyście mieli poczucie, że świadczymy usługi, z których jesteście zadowoleni a obsługa w pełni Was satysfakcjonuje.
PRZYŁĄCZ SIĘ DO SIECI » WZORY UMÓW I FORMULARZE » CENNIK I TARYFY » REGULAMINY » NAJWAŻNIEJSZE PYTANIA » ODCZYT WODOMIERZA » AWARIE »
Woda to źródło życia, dlatego w naszym przedsiębiorstwie jej jakość jest dla nas najważniejsza. Badania wykazują, że woda w mińskich wodociągach jest najwyższej jakości, czasem nawet lepsza niż woda butelkowana. Namawiamy do picia wody z kranu.
PIJ WODĘ Z KRANU » RAPORT JAKOŚCI WODY » TWARDOŚĆ WODY » EKO EDUKACJA  » WSPÓŁPRACA »
Ścieki w Mińsku oczyszczane są zgodnie z normami Ministerstwa Środowiska. Oczyszczalnia Ścieków zlokalizowana jest w południowo-zachodniej części miasta.
OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW » ZADBAJ O ŚRODOWISKO » AGROVIT » ENERGIA ZE ŚCIEKÓW »
SPÓŁKA
USŁUGI
KONTAKT
DLA PRACOWNIKA
DLA KLIENTA
WODA
KANALIZACJA
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim   -  polityka prywatności »
Do góry