W trosce
o mieszkańców
i środowisko

2015/03/30

Budowa nowej Stacji Uzdatniania Wody w Mińsku Mazowieckim

Ponad 12 mln zł brutto będzie kosztowała nowa Stacja Uzdatniania Wody, której budowa rozpoczęła się w Mińsku Mazowieckim. W ramach inwestycji Wykonawca zdemontował istniejącą Stację Uzdatniania Wody nr 1 przy ul. Mireckiego w Mińsku Mazowieckim, a następnie wybuduje nową stację z zapleczem techniczno-administracyjnym. Ponadto, wykonawca będzie odpowiedzialny za:

  • przebudowę istniejącej linii napowietrzna 15 kV, kolidująca z nowym obiektem na terenie SUW przy ul. Mireckiego w Mińsku Mazowieckim na linię kablową 3xXUHAKXSxl2D mm;

  • przebudowę linii kablowej NN, zasilającej linię napowietrzną oraz linii kablowej NN zasilającej oświetlenie ul. Górki, kolidującej z nowym obiektem na terenie SUW przy ul. Mireckiego;

  • budowę kabli zasilających i sterowniczych dla studni głębinowych nr 6b i 2b oraz budowa, rurociągów tłocznych od studni głębinowych nr 6b i 2b do terenu SUW;

  • Remont istniejących studni głębinowych 2B i 6B wraz z wymianą ogrodzenia wokół studni i nawierzchnią utwardzoną oraz przebudowa istniejącego przewodu wodociągowego DN 250 mm po istniejącej trasie w ul. Mireckiego.

Zakończenie prac przewidziane jest na 30 listopada 2015 r.

Koszt całego projektu pn. Budowa nowej Stacji Uzdatniania Wody nr 1 z zapleczem techniczno-administracyjnym przy ul. Mireckiego w Mińsku Mazowieckim” to 12 250 861, 57 PLN. brutto. Woda do nowej, w pełni zautomatyzowanej stacji, będzie dostarczana z 4 studni głębinowych, zlokalizowanych na terenie miasta Mińsk Mazowiecki. Wydajność Stacji Uzdatniania Wody wyniesie Qmax,d=2400 m3/d przy Qmax,h=120 m3/h dotychczasowa Qmax,h=40 m3/h. Po zakończeniu inwestycji proces uzdatniania wody będzie stale monitorowany online. Ciągłość procesów technologicznych oraz najważniejsza dla Klientów niezawodność dostaw wody zachowane będą na najwyższym poziomie.

» powrót
Przedsiębiorstwo zostało powołane aby służyć Wam mieszkańcom miasta. Naszym celem jest Wasze zadowolenie. Zrobimy wszystko abyście mieli poczucie, że świadczymy usługi, z których jesteście zadowoleni a obsługa w pełni Was satysfakcjonuje.
PRZYŁĄCZ SIĘ DO SIECI » WZORY UMÓW I FORMULARZE » CENNIK I TARYFY » REGULAMINY » NAJWAŻNIEJSZE PYTANIA » ODCZYT WODOMIERZA » AWARIE » RODO »
Woda to źródło życia, dlatego w naszym przedsiębiorstwie jej jakość jest dla nas najważniejsza. Badania wykazują, że woda w mińskich wodociągach jest najwyższej jakości, czasem nawet lepsza niż woda butelkowana. Namawiamy do picia wody z kranu.
PIJ WODĘ Z KRANU » RAPORT JAKOŚCI WODY » TWARDOŚĆ WODY » EKO EDUKACJA  » WSPÓŁPRACA »
Ścieki w Mińsku oczyszczane są zgodnie z normami Ministerstwa Środowiska. Oczyszczalnia Ścieków zlokalizowana jest w południowo-zachodniej części miasta.
OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW » ZADBAJ O ŚRODOWISKO » AGROVIT » ENERGIA ZE ŚCIEKÓW »
SPÓŁKA
USŁUGI
KONTAKT
DLA PRACOWNIKA
DLA KLIENTA
WODA
KANALIZACJA
PRZETARGI
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim   -  polityka prywatności »
Do góry