W trosce
o mieszkańców
i środowisko

2015/05/01

Zapotrzebowanie na wodę.

Optymalna dzienna ilość wody potrzebna dla zdrowego funkcjonowania człowieka szacowana jest na 2-3 l. Ocenia się, że dla zaspokojenia dziennych potrzeb komunalnych potrzeba minimum około 20-40 l. Średnie zużycie dzienne wody w Polsce dla celów komunalnych wynosi około 150 l.

W Polsce mimo niskich średnich zasobów wodnych, wynoszących około 1600 m3 na mieszkańca rocznie oraz niskiego współczynnika zretencjonowania wód (około 6%) okazuje się, że w zupełności zaspokaja to potrzeby zaopatrzenia w wodę przemysłu, rolnictwa i gospodarki komunalnej. Wynika to z faktu, że polskie rolnictwo pobiera bardzo mało wody do nawodnień opierając się głównie na opadach atmosferycznych. Ilość ta nie przekracza 10% całkowitego poboru, podczas gdy w wielu krajach Europy szacuje się, iż ilości przekraczają nawet 50% całkowitego poboru wody.

Woda pobrana z wód powierzchniowych do chłodzenia kondensatorów turbin, (pobór wody do chłodzenia turbin jest w naszym kraju dosyć istotny, bowiem elektrownie cieplne stanowią zasadnicze źródło energii elektrycznej), po przejściu przez nie wraca w tej samej ilości jedynie o podwyższonej temperaturze. Duże ilości wody potrzebne są również w różnych procesach technologicznych w przemyśle ciężkim, spożywczym i farmaceutycznym. Woda jest używana również jako środek do transportu różnych produktów i surowców rurociągami.

Zużycie wody na świecie jest bardzo zróżnicowane. Obecnie 17% przypada na gospodarkę komunalną, 16% na przemysł a 67% na rolnictwo. Zużycie wody w Polsce jest zupełnie inne. Gospodarka komunalna pobiera 13% wody, rolnictwo – 8% a przemysł, w tym energetyka cieplna aż 79% .

Zużycie wody w wartościach bezwzględnych, w przeliczeniu na mieszkańca jest również bardzo zróżnicowane. Całkowity pobór wody w Polsce wynosi około 300 m3 na mieszkańca rocznie, średnia poboru dla Europy około 550 m3 natomiast średnia światowa to już poziom około 610 m3. 

» powrót
Przedsiębiorstwo zostało powołane aby służyć Wam mieszkańcom miasta. Naszym celem jest Wasze zadowolenie. Zrobimy wszystko abyście mieli poczucie, że świadczymy usługi, z których jesteście zadowoleni a obsługa w pełni Was satysfakcjonuje.
PRZYŁĄCZ SIĘ DO SIECI » WZORY UMÓW I FORMULARZE » CENNIK I TARYFY » REGULAMINY » NAJWAŻNIEJSZE PYTANIA » ODCZYT WODOMIERZA » AWARIE » RODO »
Woda to źródło życia, dlatego w naszym przedsiębiorstwie jej jakość jest dla nas najważniejsza. Badania wykazują, że woda w mińskich wodociągach jest najwyższej jakości, czasem nawet lepsza niż woda butelkowana. Namawiamy do picia wody z kranu.
PIJ WODĘ Z KRANU » RAPORT JAKOŚCI WODY » TWARDOŚĆ WODY » EKO EDUKACJA  » WSPÓŁPRACA »
Ścieki w Mińsku oczyszczane są zgodnie z normami Ministerstwa Środowiska. Oczyszczalnia Ścieków zlokalizowana jest w południowo-zachodniej części miasta.
OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW » ZADBAJ O ŚRODOWISKO » AGROVIT » ENERGIA ZE ŚCIEKÓW »
SPÓŁKA
USŁUGI
KONTAKT
DLA PRACOWNIKA
DLA KLIENTA
WODA
KANALIZACJA
PRZETARGI
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim   -  polityka prywatności »
Do góry