Dla klienta
DLA KLIENTA

Prosimy o prawidłowe wypełnienie poniższego formularza.

Odczyt wodomierza

DANE PRZESYŁAJĄCEGO
Imię i nazwisko*:
Numer odbiorcy*:
Adres nieruchomości*:
Telefon kontaktowy:
E-mail:
Data odczytu (ROK-MIESIĄC-DZIEŃ np. 01-01-2014):
WODOMIERZ GŁÓWNY
Nr fabryczny wodomierza*:
Wskazanie (z dokł. do 1m³)*:
PODLICZNIK
Nr fabryczny wodomierza:
Wskazanie (z dokł. do 1m³):

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

przeczytaj więcej ...

SPÓŁKA
USŁUGI
KONTAKT
DLA PRACOWNIKA
DLA KLIENTA
WODA
KANALIZACJA
PRZETARGI
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim   -  polityka prywatności »
Do góry