Woda
SPÓŁKA

 Fundusze eu naklejka maj 2018

Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0063/17-00

Projektu „Poprawa efektywności gospodarki wodno-ściekowej dla potrzeb aglomeracji Mińsk Mazowiecki -etap II” w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Zawarta 21.05.2018 roku w Warszawie pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie a Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o.

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 6 811 445,35 PLN maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych wynosi 4 153 320,34 PLN   dofinansowanie 3 530 322,28 PLN.

Czas kwalifikowania wydatków 03.09.2014 – 31.07.2020r

Projekt obejmuje zadania:

 • Przebudowa kolektora sanitarnego „0” – etap 0 i II
 • Budowa nowych obiektów kanalizacji sanitarnej, przebudowa istniejących odcinków kanalizacji sanitarnej na terenie osiedla mieszkaniowego przy ul. Warszawskiej 250 w Mińsku Mazowieckim
 • Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej - ul. Karpacka
 • Budowa kanalizacji sanitarnej - ul. Huberta
 • Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej - Osada Leśna
 • Budowa kanalizacji sanitarnej - ul. Sosnkowskiego i Mleczarska
 • Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej - ul. Warszawskie Przedmieście
 • Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej - ul. Marii Grochowskiej
 • Budowa sieci wodociągowej - ul. 1-go PLM "Warszawa"
 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - ul. Gen. Stanisława Maczka
 • Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej - ul. Sylwestrowicza
 • Opracowanie dokumentacji projektowej dla sieci wodociągowo-kanalizacyjnej dla osiedla przy ul. Warszawska 250, osiedla przy ul. Warszawskie Przedmieście, Osada Leśna i ul. Karpacka

Fundusze eu tablica maj 2018

 

Projekt: "Stworzenie innowacyjnego systemu gospodarki osadowej i uzdatniania wody dla potrzeb aglomeracji Mińsk Mazowiecki”.

Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0062/17 

21 maja 2018 roku Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Mińsku Mazowieckim sp. z o.o. zawarło umowę o dofinansowanie ze środków unijnych projektu pod nazwą „Stworzenie innowacyjnego systemu gospodarki osadowej i uzdatniania wody dla potrzeb aglomeracji Mińsk Mazowiecki”.
Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 78 660 164,42 zł z czego maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych to 46 819 001,74 zł. Dofinansowanie zostało przyznane spółce w kwocie 39 796 151,47 zł.
Zadaniami nowego projektu są przede wszystkim:

 • Kompleksowe rozwiązanie systemu gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków w Mińsku Mazowieckim;
 • Budowa nowej Stacji Uzdatniania Wody nr 1 z zapleczem techniczno-administracyjnym przy ul. Mireckiego w Mińsku Mazowieckim wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (zrealizowane);
 • Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody "Kędzierak" przy ul. Kołbielskiej w Mińsku Mazowieckim;
 • Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania infrastrukturą sieciową.
SPÓŁKA
USŁUGI
KONTAKT
DLA PRACOWNIKA
DLA KLIENTA
WODA
KANALIZACJA
PRZETARGI
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim   -  polityka prywatności »
Do góry