Woda
SPÓŁKA

Plan przetargów na miesiąc czerwiec 2019 roku.

 

L.p. Nazwa zamówienia (postępowania) Dział zlecający
1 Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej dla potrzeb osiedla mieszkaniowego przy ul. Klonowej (roboty budowlane). Jednostka Realizująca Projekty
2 Budowa sieci wodociągowej w ul. Konstytucji 3-go Maja (roboty budowlane). Jednostka Realizująca Projekty
3 Zakup i dostawa miału węglowego dla potrzeb SUW Kędzierak na rok 2020. Dział Utrzymania Ruchu
4 Budowa sieci wodociągowej w ul. Jasnej (projekt budowlany). Jednostka Realizująca Projekty
5 Budowa sieci wodociągowej w ul. Zygmuntowskiej (projekt budowlany). Jednostka Realizująca Projekty
6 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Małaszczyckiej (projekt budowlany). Jednostka Realizująca Projekty
 
 Plany przetargowe w wersji pdf (kliknij tu)
SPÓŁKA
USŁUGI
KONTAKT
DLA PRACOWNIKA
DLA KLIENTA
WODA
KANALIZACJA
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim   -  polityka prywatności »
Do góry