W trosce
o mieszkańców
i środowisko

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez serwis internetowy PWiK MIŃSK dostępny pod adresem www.pwikminsk.pl (dalej jako „Serwis” bądź „Usługodawca”).

I. Informacje ogólne

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim, ul. Józefa Mireckiego 20, 05-300 Mińsk Mazowiecki wpisaną do rejestru KRS 0000045805, NIP 822-000-37-89, REGON 710015064.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@pwikminsk.pl.

II Zbieranie danych

Użytkownik może przeglądać serwis internetowy bez konieczności podawania swoich danych osobowych, z zastrzeżeniem danych zbieranych automatycznie. Podczas korzystania przez Użytkownika z Serwisu internetowego automatycznie zbierane są dane dotyczące Użytkownika. Do tych danych zalicza się: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies („ciasteczka”), min. system Google Analytics.

III Wykorzystanie danych

1. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań Użytkowników w Serwisie internetowym.

2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość gromadzenia adresów IP Użytkowników odwiedzających serwis internetowy, które mogą być pomocne przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych. Ponadto, mogą być przydatne przy administrowaniu i udoskonalaniu Serwisu internetowego.

3. Usługodawca zastrzega sobie możliwość korzystania z usług podmiotów trzecich w zakresie opracowania statystyk dotyczących korzystania z Serwisu internetowego. Usługodawca zapewnia, że w takim przypadku podmiotom takim nie zostaną przekazane żadne dane identyfikujące Użytkowników.

4. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

5. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

IV Prawa osób, których dane dotyczą

1. Prawo do cofnięcia zgody – podstawa prawna: art.7 ust. 3 RODO.

2. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych – podstawa prawna: art. 21 RODO.

3. Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) – podstawa prawna: art. 17 RODO.

4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – podstawa prawna: art. 18 RODO.

5. Prawo dostępu do danych – podstawa prawna: art. 15 RODO.

6. Prawo do sprostowania danych – podstawa prawna: art. 16 RODO.

7. Prawo do przenoszenia danych – podstawa prawna: art. 20 RODO.

V Zabezpieczenie danych osobowych

Usługodawca, oraz podmioty trzecie jako administratorzy danych osobowych stosują środki techniczne oraz organizacyjne niezbędne do ochrony danych wymagane przepisami prawa w zakresie Ochrony Danych Osobowych w szczególności zabezpieczają dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

VI Informacja o plikach cookies

1. Serwis korzysta z plików cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w tym w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies to zbiór 3 elementów: nazwy strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym i ich unikalny numer.

3. Pliki cookies uzyskiwane są w dwóch celach:

 a) tworzenia statystyk pomagającym zrozumieć w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych w celu ulepszania ich zawartości i struktury.

b) określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności w sieci Google.

4. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

5. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/ 

6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

VII Kontakt

Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres Usługodawcy wskazany na stronie Serwisu.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@pwikminsk.pl.


VIII Postanowienia końcowe

1. Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018.

2. Zasady określone w Polityce Prywatności podlegają prawu polskiemu.

3. Usługodawca uprawniony jest do jednostronnej zmiany Polityki Prywatności w przypadku zaistnienia: 

a) okoliczności Siły Wyższej,

b) zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do świadczenia usług drogą elektroniczną lub transakcji zawieranych na odległość,

c) zmiany Serwisu internetowego dotyczącej usług lub zmiany oferty zamieszczanej na stronie Serwisu internetowego, z zastrzeżeniem że zmiany Polityki Prywatności mają na celu dostosowanie treści Polityki Prywatności do oferty i jej warunków. Usługodawca powiadomi Użytkownika o każdorazowej zmianie Regulaminu, w formie komunikatu przesłanego na adres poczty elektronicznej podany Usługodawcy przez Użytkownika. 

4. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

SPÓŁKA
USŁUGI
KONTAKT
DLA PRACOWNIKA
DLA KLIENTA
WODA
KANALIZACJA
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim   -  polityka prywatności »
Do góry