Woda
SPÓŁKA

Dnia 26.07.2018 roku w Narodowym Funduszy Ochrony i Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Warszawie została zawarta umowa w celu uzupełnienia wkładu własnego Beneficjenta na realizację Przedsięwzięcia dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 pn.” Stworzenie innowacyjnego systemu gospodarki osadowej i uzdatniania wody dla potrzeb aglomeracji Mińsk Mazowiecki” .

Nr umowy : 61/2018/Wn11/OW-KI-YS/P

Kwota pożyczki: 22 629 184,00

Zadania objęte projektem to:

- Kompleksowe rozwiązanie systemu gospodarki osadowej  na oczyszczalni ścieków w Mińsku Mazowieckim,

- Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody „Kędzierak” przy ul. Kołbielskiej w Mińsku Mazowieckim.

Pożyczka NFOŚiGW

Pożyczka NFOŚiGW

SPÓŁKA
USŁUGI
KONTAKT
DLA PRACOWNIKA
DLA KLIENTA
WODA
KANALIZACJA
PRZETARGI
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim   -  polityka prywatności »
Do góry