Woda
SPÓŁKA

SPÓŁKA

Przedmiot działalności

Przedmiotem działalności Spółki jest świadczenie usług w zakresie gospodarki wodnościekowej na rzecz osób fizycznych, prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej. W szczególności działalność Spółki obejmuje:

 • Pobór i uzdatnianie wody z wyjątkiem działalności usługowej,
 • Działalność usługowa w zakresie rozprowadzania wody,
 • Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych,
 • Wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską,
 • Wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą,
 • Oczyszczanie i odprowadzanie ścieków,
 • Pobieranie i badanie wody, ścieków i osadów ściekowych.
 • Udrażnianie kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
 • Wykonywanie przyłączy wodociągowo kanalizacyjnych
 • Usuwanie awarii wodociągowo kanalizacyjnych
 • Montaż wodomierzy
SPÓŁKA
USŁUGI
KONTAKT
DLA PRACOWNIKA
DLA KLIENTA
WODA
KANALIZACJA
PRZETARGI
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim   -  polityka prywatności »
Do góry