Dla klienta
DLA KLIENTA

Wzory umów i formularze

 

Wniosek o podłączenie do sieci wodno kanalizacyjnej 

- wersja edytowalna (kliknij tu aby otworzyć)

 

Umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

- Oświadczenie o posiadaniu i użytkowaniu nieruchomości - (kliknij tu aby otworzyć)

- Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy - (kliknij tu aby otworzyć)

- Zobowiązanie do zawarcia umowy - (kliknij tu aby otworzyć)

- Wniosek o zawarcie umowy - (kliknij tu aby otworzyć)

- Wniosek o rozwiązanie umowy - (kliknij tu aby otworzyć)

- Wniosek o uzgodnienie dokumentacji projektowej - (kliknij tu aby otworzyć)

- Oświadczenie odbiorcy usług o zobowiązaniu do zawarcia umowy oraz regulowania opłat - (kliknij tu aby otworzyć)

- Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej - (kliknij tu aby otworzyć)

- Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej lub/i kanalizacji sanitarnej - (kliknij tu aby otworzyć)

- Klauzula informacyjna do zlecenia - (kliknij tu aby otworzyć)

 

Wniosek o przyjęcie nieczystości ciekłych przez Stację Zlewną

- wersja edytowalna (kliknij tu aby otworzyć)

 

Zlecenie wykonania badań przez laboratorium

- Zlecenie wykonania badania (kliknij tu aby otworzyć)

Instrukcja pobierania próbek (kliknij tu aby otworzyć)

Ankieta oceny laboratorium (kliknij tu aby otworzyć)

 

Udostępnianie informacji publicznej

- Zasady udostępniania informacji publicznej (kliknij tu aby otworzyć)

- Wniosek o udostępnienie informacji publicznej (kliknij tu aby otworzyć)

 

Agrovit

- Wniosek na pobór AGROVITu - (kliknij tu aby otworzyć)

SPÓŁKA
USŁUGI
KONTAKT
DLA PRACOWNIKA
DLA KLIENTA
WODA
KANALIZACJA
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim   -  polityka prywatności »
Do góry