sustitutos homeopáticos del tamoxifeno €60.49

Budowa sieci wod-kan w ul. 7 Pułku Ułanów Lubelskich – Etap II.

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w dniu 21.05.2021r. podpisało z firmą Energotel-Bis Joanna Taciak z siedzibą 05-320 Mrozy ul. Adama Mickiewicza 105 umowę na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na odcinku od ul. 7 Pułku Ułanów Lubelskich do ul. Jana Łupińskiego z przejściem pod drogą krajową nr 92 w Mińsku Mazowieckim. Przedmiotowa inwestycja jest kontynuacją rozpoczętego wspólnie z Miastem Mińsk Mazowiecki zadania pod nazwą „Rozbudowa drogi gminnej ul. 7–go Pułku Ułanów Lubelskich wraz z infrastrukturą”. Zakres robót budowlanych obejmuję budowę sieci wodociągowej o średnicy 110 mm  i 160 mm z rur PE o łącznej długości 203,45 oraz sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy 160 mm z rur PE i średnicy 200 mm z rur PVC o łącznej długości 228,70 mb. Inwestycja realizowana będzie ze środków własnych Spółki. Koszt planowanych robót wynosi netto 153 994,18 złotych.

Skip to content