dolor muscular con tamoxifeno €113.12

Informacja o okresowym chlorowaniu wody

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. informuje, że w związku z trwającą modernizacją Stacji Uzdatniania Wody Kędzierak nastąpi okresowe chlorowanie wody. Tego typu operacja trwająca ok. 2 tygodni ma na celu działania profilaktyczne. Jednocześnie informujemy, że w tym okresie w wodzie będzie utrzymywał się chlor, w bezpiecznym dla mieszkańców stężeniu. Woda poddawana jest stałemu monitoringowi laboratoryjnemu i nadaje się w pełni do spożycia przez ludzi zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  (Dz. U. 2017 poz. 2294).

 

 

Skip to content