tamoxifeno para terapia post ciclo €63.48

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy miasto Mińsk Mazowiecki.

Od dnia 06.08.2021r. obowiązuje nowa taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Zapraszamy do zapoznania się z nią pod adresem: https://www.pwikminsk.pl/dla-klienta/woda 

Skip to content