seno de tamoxifeno €120.77

Zakończenie prac renowacyjnych głównego zbiornika wody uzdatnionej na SUW Mirecki.

W Stacji Uzdatniania Wody Mirecki zakończyły się prace renowacyjne głównego zbiornika wody uzdatnionej. Polegały one na wyłożeniu wnętrza zbiornika szczelną membraną z polietylenu. Membrana zapewni całkowitą szczelność zbiornika i przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa bakteriologicznego systemu uzdatniania wody. Prace wykonywała wyłoniona w drodze przetargu firma J2Water Jacek Wróblewski z Leszna.

Skip to content