con qué frecuencia tomar nolvadex €52.87

Stacja Uzdatniania Wody Kędzierak z nowoczesnym ogrzewaniem.

W I kwartale br. na Stacji Uzdatniania Wody Kędzierak uruchomiono nowoczesną pompę ciepła do ogrzewania pomieszczeń stacji. Pompa zastąpiła starą kotłownię węglową, która została wyłączona z eksploatacji.

Koszt zadania to 220 000,00 zł netto. 

Zadanie zostało zrealizowane w ramach przedsięwzięcia pn.”Modernizacja stacji uzdatniania wody „Kędzierak” przy ul. Kołbielskiej w Mińsku Mazowieckim” będącego częścią projektu z dofinansowaniem unijnym pn. „Stworzenie innowacyjnego systemu gospodarki osadowej i uzdatniania wody dla potrzeb aglomeracji Mińsk Mazowiecki”. 

Skip to content