vida después de dejar de tomar tamoxifeno €89.23

Podpisanie Umowy

Dnia 19.05.2022 r. w siedzibie Spółki podpisana została umowa na realizację zadania pn. Budowa sieci wodociągowej w ul. Stanisławowskiej. Inwestycja obejmuję budowę sieci od posesji przy ul. Stanisławowska 18 do połączenia z istniejącym wodociągiem zlokalizowanym przy budynku Stanisławowska 1 na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Przełom”, w ramach zadania zostaną również wykonane przełączenia do nowego wodociągu istniejących przyłączy wymagające ich przebudowy i budowy w obrębie pasa drogowego. Wykonawcą zadania jest wyłoniona w drodze przetargu firma Energotel-BIS Joanna Taciak. W podpisaniu umowy uczestniczyli: ze strony Zamawiającego prezes Jarosław Grenda, natomiast ze strony wykonawcy Joanna Taciak. Całkowity koszt realizacji inwestycji 290 000,00 zł netto.

Skip to content