OFERTA PRACY

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim

prowadzi nabór na stanowisko

Laborant

Zadania na stanowisku: 

 • Pobieranie próbek i ich rejestracja,
 • Wykonywanie oznaczeń mikrobiologicznych i parazytologicznych w próbkach osadu ściekowego,
 • Obsługa i nadzór nad aparaturą i odczynnikami,
 • Przygotowanie warsztatu pracy pod kątem realizacji zaplanowanych badań,
 • Prowadzenie dokumentacji zgodnie z przyjętym systemem jakości,
 • Opracowanie sprawozdań z prowadzonych badań,
 • Znajomość przepisów, procedur związanych z wykonywanymi zadaniami,
 • Udział w utrzymania rozszerzaniu zakresu akredytacji laboratorium, w tym udział we wdrażaniu metod, badania biegłości i wewnętrznej kontroli jakości badań.

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie wyższe ( minimum I – ego stopnia) o profilu mikrobiologia, biologia lub pokrewne,
 • Praktyczna znajomość wykonywania analiz mikrobiologicznych/ parazytologicznych,
 • Znajomość języka angielskiego umożliwiająca posługiwanie się dokumentami (normy) oraz śledzenie literatury fachowej w zakresie realizowanych badań,
 • Umiejętność analitycznego myślenia,
 • Dokładność w realizacji zadań oraz umiejętność poprawnego wyciągania wniosków,
 • Dobra organizacja pracy, sumienność,
 • Czynne prawo jazdy kategorii B.

Dodatkowym atutem będzie:

 • Doświadczenie w pracy w laboratorium akredytowanym zgodnie z wymaganiami PN-EN ISO/IEC 17025,
 • Znajomość podstawowych technik analiz chemicznych.

Naszym pracownikom oferujemy:

 1. Stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę.
 1. Premie wynikające z systemu ocen pracowniczych.
 2. Kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne.
 3. Możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej oraz grupowego ubezpieczenia na życie.
 4. Bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in. dofinansowanie do wczasów pod gruszą).

Prosimy  o przesłanie CV na adres: praca@pwikminsk.pl w terminie do 14 czerwca  2022 r.

W przypadku podania danych wykraczających z poza zakresu określonego w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy ( t. j.  Dz. U. z 2018r., poz. 917 ze zm.) oraz chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. prosimy o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści:

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia         27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.

Skip to content