nolvadex en el ciclo para prevenir la ginecomastia €55.99

Uroczystość otwarcia Stacji Uzdatniania Wody „Kędzierak” po modernizacji.

W dniu 10 czerwca 2022 roku odbyła się uroczystość otwarcia Stacji Uzdatniania Wody „Kędzierak” po modernizacji. W spotkaniu wzięli udział m.in. posłowie na Sejm RP Kamila Gasiuk – Pihowicz i Czesław Mroczek, Burmistrz Mińska Mazowieckiego Marcin Jakubowski, Wice Starosta Powiatu Mińskiego Witold Kikolski.

Prezes PWiK sp. z.o.o. Jarosław Grenda podsumował prace związane z modernizacją projektu i przedstawił korzyści płynące dla mieszkańców w postaci podwyższenia pewności i niezawodności dostaw oraz zwiększenia możliwości produkcyjnych stacji uzdatniania wody. Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Budownictwa i Instalacji ABT Spółka z o. o. z Częstochowy, natomiast Inżynierem Kontraktu firma B-Act Sp. z o.o. z Bydgoszczy. Inwestycja została zrealizowana w ramach projektu unijnego pn. „Stworzenie innowacyjnego systemu gospodarki osadowej i uzdatniania wody dla potrzeb aglomeracji Mińsk Mazowiecki” dofinansowanego z Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” Unii Europejskiej.

Burmistrz Mińska Mazowieckiego Marcin Jakubowski w czasie swojego wystąpienia podsumował: „Myślę, że po podliczeniu kosztów wszystkich inwestycji PWiK, to byłoby już ponad 100 mln. zł. I to w większości są środki pozyskane z Unii Europejskiej. Do żadnej z tych inwestycji budżet miasta nie dołożył złotówki. Z roku na rok kondycja finansowa Spółki, pomimo pożyczek, różnego rodzaju prowadzonych inwestycji, jest na tyle dobra, że Spółka  może wypłacać dywidendy do budżetu.”

Protokół odbioru końcowego zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody 'Kędzierak’ przy ul. Kołbielskiej w Mińsku Mazowieckim” podpisano 24.03.2022 r. Wartość projektu wynosi 12 898 051,07 zł brutto.

 

Skip to content