tamoxifeno para el tratamiento del cáncer €146.45

Oferta pracy

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim

prowadzi nabór na stanowisko

od Inspektora do Specjalisty – ds. utrzymania sieci

Zadania na stanowisku: 

 • Uczestnictwo w pracach komisji ds. technicznych, zajmującej się  odbiorem sieci wodociągowo – kanalizacyjnych i przyłączy.
 • Prowadzenie rejestru awarii sieci wodociągowo – kanalizacyjnych i ich usuwania.
 • Uczestnictwo przy monitorowaniu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej pod kątem nielegalnych podłączeń.
 • Organizacja robót związanych z eksploatacją i  usuwaniem awarii.
 • Rozliczanie prac i materiałów wykorzystanych do tych prac,
 • Opracowywanie planów remontowych sieci wodociągowo – kanalizacyjnych oraz przyłączy.
 • Współpraca z laboratorium przedsiębiorstwa w zakresie czystości bakteriologicznej sieci i poboru próbek.
 • Prowadzenie nadzoru nad prawidłowym wykorzystaniem posiadanych przez dział środków transportu.
 • Sporządzanie sprawozdań statystycznych.
 • Kosztorysowanie prac w ramach usług odpłatnych
 • Udział w prowadzeniu gospodarki wodomierzowej.
 • Prowadzenie prawidłowego procesu eksploatacji sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i deszczowych.
 • Praca przy mapach geodezyjnych oraz z dokumentacją techniczną.
 • Korzystanie z programów wdrożonych w Spółce.

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie wyższe techniczne.

 • Umiejętności pracy z dokumentacją techniczną dla inwestycji sieciowych.
 • Praktyczna znajomość pakietu MS Office, w szczególności bardzo dobra znajomość MS Excel.
 • Samodzielność i odpowiedzialność,
 • Bardzo dobra organizacja pracy, komunikatywność, odporność na stres, rzetelność i sumienność,
 • Czynne prawo jazdy kat. B.

Wymagania preferowane:

 • Wykształcenie wyższe w zakresie inżynierii środowiska, budownictwa lub pokrewne.
 • Doświadczenie zawodowe na stanowisku o podobnym zakresie.
 • Doświadczenie w modelowaniu sieci wodociągowej.
 • Znajomość Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Znajomość przepisów w zakresie Prawa Budowlanego i Prawa geodezyjnego i kartograficznego i Prawa Wodnego.
 • Znajomość geograficznego systemu informatycznego.

Naszym pracownikom oferujemy:

 1. Stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę.

 1. Premie wynikające z systemu ocen pracowniczych.
 2. Kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne.
 3. Możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej oraz grupowego ubezpieczenia na życie.
 4. Bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in. dofinansowanie do wczasów pod gruszą).

Prosimy o przesłanie CV na adres: praca@pwikminsk.pl w terminie do 10 sierpnia 2022 r.

W przypadku podania danych wykraczających z poza zakresu określonego w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy ( t. j.  Dz. U. z 2018r., poz. 917 ze zm.) oraz chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. prosimy o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści:

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.

Skip to content